เมนูชมรม

(SPS) "A&L" School คลับโรงเรียนเด็กศิลป์ (coming soon.../)

ชื่อชมรม(SPS) "A&L" School คลับโรงเรียนเด็กศิลป์ (coming soon.../)
ผู้ก่อตั้งSistina17
ก่อตั้งเมื่อ21 สิงหาคม 2013
ระดับชมรม0
รายละเอียด
จำนวนสมาชิก13
จำนวนสมาชิก

13

เข้าได้ทุกคน
ตั้งกระทู้ใหม่
  • 1
  • 2
A
A
A
A

Sistina17
#1
21-08-2013 - 12:40:07

#1 Sistina17  [ 21-08-2013 - 12:40:07 ]"Welcome to School."
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วโรงเรียน

สวัสดีทุกๆคนสำหรับวันนี้มาดามมีกิจกรรมดีๆที่สร้างเป็นชมรมขึ้นมา โดยการกลับมาของมาดามในครั้งนี้
มาดามได้มาพร้อมกับความรู้แนวใหม่ที่ใครๆหลายคนต้องลอง : D เพราะชมรมที่มาดามสร้างนี้มีส่วนเค้าโครงเป็นโรงเรียนนั้น
เอง! และที่สำคัญโรงเรียนนี้ได้ถูกปรับปรุงให้มีทัศนภาพดูดีขึ้น และการเรียนจะยิ่งสนุกขึ้น มาดามในชมรมนี้รับบท-
บาทเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนจ้า~ และเป็น หนึ่งในครูผู้สอนอีกด้วยแต่จะเป็นวิชาอะไร รอเรียนกันเลยดีกว่าสำหรับ
ช่วงต่อไปมาดามจะบรรยายถึงทัศนียภาพของโรงเรียนเราให้รับชมกันก่อนดีกว่า ขอให้โชคดีจ้า ; D
""Profile School.""
ประวัติและข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนที่เน้นในเรื่องของวิชาศิลป์และ ภาษา เพราะเล็งเห็นว่าปัจจุบันศิลปะและภาษานั้นมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในสังคมของเรา โดยเฉพาะภาษาที่ต้องเรียนรู้กันให้มากๆ เพราะจะเป็นผลดีในอนาคตของเราเองโดยโรงเรียนเรามีวิชา
เอก 2 วิชาและสาขาวิชาย่อยอีก 4 วิชา ได้แก่

1.) Art's ศิลปะ: วิชาเอกที่ว่าด้วยเรื่องการสอนของการจินตนาการการสร้างสรรค์ทักษะชีวิตลงบนผลงานหรือการแสดงทักษะ
ทางงานศิลป์ต่างๆที่แตกต่างกันรวมไปถึงการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นจิตวิญญาณของความเป็น อาร์ตติ้ส!

1.1) Drawing & Visual arts สาขาวิชาการวาดภาพและทัศนศิลป์: สาขาวิชาที่เน้นการวาดภาพเขียนภาพและการพิจราณางานศิลป์
ผ่านการถ่ายทอดความรู้สึกลงสู่ผลงานศิลปะอย่างอิสระไร้ขอบเขต
1.2) Fashion & Design สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและการดีไซน์: สาขาวิชาที่เน้นการออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าหน้าผม หรือ
เครื่องประดับต่างๆด้วยความคิดของตนเอง ที่ต้องผ่านการออกแบบโดย 'แฟชั่นลิสต้า!'
1.3) Music สาขาดนตรี: สาขาวิชาที่เน้นในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากลรวมไปถึงการปฏิบัติจริงเช่นการสื่อ
ความหมายของเครื่องดนตรีชิ้นนั้น และการเขียนบทประพันธ์เพลงด้วยตัวโน๊ตต่างๆ
1.4) Drama & Performance สาขาวิชาละครและการแสดง: สาขาวิชาที่เน้นในเรื่องของการแสดงบทบาทสมมุติหรือบทบาทจริง
ทั้งในชีวิตจริงและบทละคร การควบคุมอารมณ์และการวางบุคลิกอย่างถูกต้อง

2.) Langauge's ภาษา: วิชาเอกที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้ภาษาโดยไวยากรณ์ แกรมม่า การสื่อสาร การเขียน การอ่าน การฟัง
ที่ครอบคลุมทุกส่วนเพื่อการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างชัดเจน เพื่อมุ่งสู่ความเป็น โปรเฟสชัลนอล!

2.1) Linguistics Communicate English สาขาการวิชาสื่อสารภาษาอังกฤษ: สาขาวิชาที่เน้นในเรื่องของประวัติความเป็นมา
ของภาษาอังกฤษ วิธีการใช้การเรียบเรียง การเขียน การอ่าน การฟังอย่างถูกต้องด้วยภาษาอังกฤษ
2.2) Linguistics Communicate Chinese สาขาการวิชาสื่อสารภาษาจีน: สาขาวิชาที่เน้นในเรื่องของประวัติความเป็นมา
ของภาษาจีน วิธีการใช้การเรียบเรียง การเขียน การอ่าน การฟังอย่างถูกต้องด้วยภาษาจีน
2.3) Linguistics Communicate French สาขาการวิชาสื่อสารภาษาฝรั่งเศส: สาขาวิชาที่เน้นในเรื่องของประวัติความเป็นมา
ของภาษาฝรั่งเศส วิธีการใช้การเรียบเรียง การเขียน การอ่าน การฟังอย่างถูกต้องด้วยภาษาฝรั่งเศส
2.4) Linguistics Communicate German สาขาการวิชาสื่อสารภาษาเยอรมัน: สาขาวิชาที่เน้นในเรื่องของประวัติความเป็นมา
ของภาษาเยอรมัน วิธีการใช้การเรียบเรียง การเขียน การอ่าน การฟังอย่างถูกต้องด้วยภาษาเยอรมัน
""Class & Exam""
ระดับชั้นและการสอบ

ระดับชั้นเรียนจะมีอยู่ 4 ชั้นเวลาเรียนคือ 1 ชั้นต่อ 2 สัปดาห์ เวลาเรียนรวมคือ 8 สัปดาห์ โดยแต่ละชั้นเรียนความยากง่าย
แตกต่างกัน
ส่วนเรื่องข้อสอบจะออกสอบมาทุกๆ สัปดาห์ แต่ละวิชาข้อแต่ละข้อจะออกมาตามที่ผู้สอนกำหนดมาให้และต้องทำตามข้อ
บังคับที่แนบมาพร้อมกับข้อสอบทุกครั้ง เพราะเป็นเกณฑ์มาตราฐานให้การสอบของผู้เรียนไม่เป็นการทุจริต
"NOW! Register for Student."
ด่วน! รับสมัครเป็นผู้เรียน,นักศึกษา

"Detail recruitment teachers."
รายละเอียดการรับสมัครผู้เรียนและนักศึกษา

TIP
* รับสมัครเป็นผู้เรียนและนักศึกษาผ่านกระทู้นี้ เท่านั้น
* รับสมัครเป็นผู้เรียนและนักศึกษาตั้งแต่วันนี้จนสิ้นสุดวันที่ - 24 AUG 2013

1.) มีความสนใจในด้านทักษะวิชาศิลป์และภาษามากถึงมากที่สุด
2.) ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ทุกรุ่นทุกวัยไม่จำกัดขอบเขตนักศึกษา
3.) เป็นมิตรมีมนุษย์สัมพันธ์และความประพฤติดีแลละกระตือรือร้นต่อการทำกิจกรรม


"Student Register Form"
แบบฟอร์มสมัครสำหรับผู้เรียน


quote :
ชื่อผู้ใช้(ID):
ชื่อผู้เรียน(Name):
อายุ(Age):
เพศ(Sex):
ปัจจุบันศึกษาระดับชั้น(Class):
ความสามารถพิเศษ(Exercise):
วิชาเอก(Major): Art's/Language's
E-Mail/Facebook:
"NOW! Register for Teacher."
ด่วน! รับสมัครเป็นผู้สอน

"Detail recruitment teachers and course need to supplement."
รายละเอียดการรับสมัครครูอาสา และรายวิชาที่ต้องการเสริม

TIP* สมัครเป็นผู้สอนผ่าน PM เท่านั้น

1.) มีประสบการณ์ความรู้อยู่ในระดับที่พอใช้ได้จนถึงดีเยี่ยม
2.) จำกัดวุฒิการศึกษาของครูอาสา ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 - ระดับ มหาวิทยาลัย ตรี โท และเอก
3.) สำคัญที่สุดคือวิชาถนัดทางด้านศิลป์ และภาษา โดยต้องการผู้สอนรายวิชาละท่าน ดังนี้


quote :
- "Art Drawing & Visual arts" วิชาเอกศิลปะ สาขาการวาดภาพและทัศนศิลป์
- "Art Fashion & Design" วิชาเอกศิลปะ สาขาการออกแบบแฟชั่นและการดีไซน์
- "Art Music" วิชาเอกศิลปะ สาขาดนตรี
- "Art Drama & Performance"วิชาเอกศิลปะ สาขาละครและการแสดง
- "Linguistics Communicate English" วิชาเอกภาษา สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- "Linguistics Communicate Chinese" วิชาเอกภาษา สาขาการสื่อสารภาษาจีน
- "Linguistics Communicate French" วิชาเอกภาษา สาขาการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส
- "Linguistics Communicate German" วิชาเอกภาษา สาขาการสื่อสารภาษาเยอรมัน
"Reason"
เหตุผล

1.) จากข้อที่ 1 ทางชมรมขอผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนหรือความสามารถพื้นฐานทางความรู้ เพื่อประสิทธิ
ภาพทางการสอนและเป็นที่น่าสนใจของผู้ที่สนใจจะเข้าเรียนและเพลิดเพลินไปกับชมรม
2.) จากข้อที่ 2 ทางชมรมขอจำกัดวุฒิการศึกษาดังกล่าว เนื่องจากเล็งเห็นความรู้ของผู้สอนที่ต้องอยู่ในระดับ
พื้นฐานไม่ต่ำกว่า มัธยมตอนปลาย เนื่องจากสาระเนื้อหาของวิชาเอกจะมีผลสำริดตั้งแต่มัธยมตอนปลาย ถึง
ระดับนิสิตนักศึกษาในมหาลัย เป็นต้น
3.) จากข้อที่ 3 ทางชมรมเห็นความสำคัญของวิชาทางด้าน ศิลป์ และ ภาษา เป็นหลักจึงขอผู้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านศิลปะและภาษาทุกแขนงเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรในชมรม


"Prominent point"
จุดเด่น

1). ทางชมรมเรามีสื่อการสอนที่เป็นลายลักษณ์อักษรทางด้านภาษา อาทิการสอนเป็นภาษาไทย-อังกฤษ ที่
เหมือนกับหลักสูตรนานาชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้ศึกษาได้ทำความเข้าใจและเปรียบเทียบภาษาให้ตรงประเด็น
2.) ทุกๆคาบเรียนจะไม่มีการกำหนดเวลาตายตัว หากแต่จำกัดเวลาที่ควรสอน ตัวอย่างเช่น กำหนดเวลาสอน
ไว้ที่ 9.00AM - 10.00AM ภายใน 1 ชม. ไม่จำเป็นต้องเข้ามารอเรียนในทันทีหากแต่ในเวลาสอน ผู้สอนอาจจะ
มาไม่ตรงเวลา แต่ภายในเวลาดังกล่าวผู้สอนจะต้องทำสื่อการสอน และนำมาลงภายในเวลาที่กำหนด
3.) ไม่เน้นการสอนที่เข้มงวดและตึงเครียด มีกิจกรรมให้ทำระหว่างเรียนขึ้นอยู่กับผู้สอน รวมไปถึงภายในชมรม
จะมีมุม(เรป#)บันเทิงสำหรับติดตามข่าวสารบันเทิงเช่น หนังหรือภาพยนต์ ดารา การ์ตูน หรือข่าวก๊อปซิป เป็นต้น
4.) การสอนที่หลากหลายไม่น่าเบื่อ และหลากหลายด้านทางวิชาที่เรียนควบรวมกันแก้ไขล่าสุดเมื่อ 2013-08-21 16:20:25
YuginoArgria

Sistina17
#2
21-08-2013 - 12:40:25

#2 Sistina17  [ 21-08-2013 - 12:40:25 ]


"Management & Information"
งานบริหารและประชาสัมพันธ์


quote :
1.) เปิดรับผู้เรียนและนักศึกษาใหม่ที่สนใจวิชาศิลป์และภาษาตั้งแต่วันที่ 21 AUG 2013 - 24 AUG 2013 เป็นต้นไป
2.) เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนวิชาเอกศิลปะ และภาษา รับสิทธิ์เรียนหมวดวิชาย่อยอีก 4 วิชา สมัครเลย!
3.) รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้


- "Art Drawing & Visual arts" วิชาเอกศิลปะ สาขาการวาดภาพและทัศนศิลป์ (1 Position)
- "Art Music" วิชาเอกศิลปะ สาขาดนตรี (1 Position)
- "Linguistics Communicate English" วิชาเอกภาษา สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษ (1 Position)
- "Linguistics Communicate Chinese" วิชาเอกภาษา สาขาการสื่อสารภาษาจีน (1 Position)
- "Linguistics Communicate French" วิชาเอกภาษา สาขาการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส (1 Position)
- "Linguistics Communicate German" วิชาเอกภาษา สาขาการสื่อสารภาษาเยอรมัน (1 Position)"Event"
กิจกรรม


quote :
-None-"School Personels"
บุคลากรโรงเรียน


quote :
Name: Ms.Tontan (ต้นตาล)
Penname: Madame'Tan (มาดาม'ตาล)
Age: 17
User Name: Sistina17
Position: Headmistress School , Teacher of Drama & Performance

Name: Ms.Frame (เฟรม)
Penname: None
Age: 20
User Name: MANAMiiz
Position: Deputy Headmistress School , Teacher of Fashion & Design"School Students"
ผู้เรียนในโรงเรียน


quote :
-None-แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2013-08-21 19:29:28
YuginoArgria

Sistina17
#3
21-08-2013 - 12:40:35

#3 Sistina17  [ 21-08-2013 - 12:40:35 ]
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2013-08-21 16:10:42

MANAMiiz
#4
21-08-2013 - 18:14:16

#4 MANAMiiz  [ 21-08-2013 - 18:14:16 ]
ชื่อผู้ใช้(ID): MANAMiiz
ชื่อผู้เรียน(Name): เฟรม
อายุ(Age): 20
เพศ(Sex): หญิง
ปัจจุบันศึกษาระดับชั้น(Class): ปี 2
ความสามารถพิเศษ(Exercise): Dancing,Fashion
วิชาเอก(Major): Fashion & Design
E-Mail/Facebook: None


Sistina17
#5
21-08-2013 - 18:42:50

#5 Sistina17  [ 21-08-2013 - 18:42:50 ]
quote : MANAMiiz

ชื่อผู้ใช้(ID): MANAMiiz
ชื่อผู้เรียน(Name): เฟรม
อายุ(Age): 20
เพศ(Sex): หญิง
ปัจจุบันศึกษาระดับชั้น(Class): ปี 2
ความสามารถพิเศษ(Exercise): Dancing,Fashion
วิชาเอก(Major): Fashion & Design
E-Mail/Facebook: Noneกะจะให้เป็นผู้สอน มาเปนผู้เรียนซะได้ 5555

สมัครชมรมด้วยจิมิสพี่เฟรม


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2013-08-21 18:45:46

MANAMiiz
#6
21-08-2013 - 18:45:12

#6 MANAMiiz  [ 21-08-2013 - 18:45:12 ]
จะให้พี่สอนก็ได้นะคะเรื่องออกแบบน่ะ 55555
อยากสอน กิกิ


Sistina17
#7
21-08-2013 - 18:47:00

#7 Sistina17  [ 21-08-2013 - 18:47:00 ]
quote : MANAMiiz

จะให้พี่สอนก็ได้นะคะเรื่องออกแบบน่ะ 55555
อยากสอน กิกิ


เอาดิ กำลังหาคนพอดี 5555

#ใช้ซิมส์เป็นแบบการดีไซน์ได้ด้วยนะเอ่อ


pikachuz
#8
21-08-2013 - 21:38:07

#8 pikachuz  [ 21-08-2013 - 21:38:07 ]
=O=:; อยากเล่นด้วยแต่ไม่เคยเล่นอารายแบบนี้อะคะ

มันคือเราต้องมาเรียนจริงๆใช่ไหมคะ ลองสมัครดูก่อนและกัน น่าสนุกดี :3

ชื่อผู้ใช้(ID): pikachuz
ชื่อผู้เรียน(Name): ยีนส์
อายุ(Age): 21
เพศ(Sex): หญิง
ปัจจุบันศึกษาระดับชั้น(Class): ปี 3
ความสามารถพิเศษ(Exercise): Drawing painting
วิชาเอก(Major): Art Drawing & Visual arts
E-Mail/Facebook: ยัยเหม่ง ตราเด็กสมบูรณ์

:)

Sistina17

Sistina17
#9
22-08-2013 - 07:02:43

#9 Sistina17  [ 22-08-2013 - 07:02:43 ]
quote : pikachuz

=O=:; อยากเล่นด้วยแต่ไม่เคยเล่นอารายแบบนี้อะคะ

มันคือเราต้องมาเรียนจริงๆใช่ไหมคะ ลองสมัครดูก่อนและกัน น่าสนุกดี :3

ชื่อผู้ใช้(ID): pikachuz
ชื่อผู้เรียน(Name): ยีนส์
อายุ(Age): 21
เพศ(Sex): หญิง
ปัจจุบันศึกษาระดับชั้น(Class): ปี 3
ความสามารถพิเศษ(Exercise): Drawing painting
วิชาเอก(Major): Art Drawing & Visual arts
E-Mail/Facebook: ยัยเหม่ง ตราเด็กสมบูรณ์

:)


เป็นชมรมมุมมองให้ความรู้อะจ้ะ แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะเหมือนได้ืทั้งเรียนทั้งสอนอะนะPoommarin
#10
27-08-2013 - 19:59:07

#10 Poommarin  [ 27-08-2013 - 19:59:07 ]
ชื่อผู้ใช้(ID): poommarin
ชื่อผู้เรียน(Name): คิดส์ เรียกผมว่า คิดส์ >< [นามแฝงฮ่ะ !]
อายุ(Age): 13
เพศ(Sex): ไบท์
ปัจจุบันศึกษาระดับชั้น(Class): มัธยมศึกษษปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ(Exercise): Play Guitar
วิชาเอก(Major): Music
E-Mail/Facebook: poommarin1412@outlook.com / Earn Good Will ... (สามารถติดต่อเพิ่มเติมทางเพจได้ครับ)


kimkim2525
#11
29-08-2013 - 19:40:33

#11 kimkim2525  [ 29-08-2013 - 19:40:33 ]
เด้งครับผม ขอโทษครับ


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2013-08-29 19:50:27

kimkim2525
#12
29-08-2013 - 19:43:24

#12 kimkim2525  [ 29-08-2013 - 19:43:24 ]
ชื่อผู้ใช้(ID): kimkim2525
ชื่อผู้เรียน(Name): วาคิม
อายุ(Age): 10 ขวบขอรับกระผม
เพศ(Sex): ชาย (เคะ)
ปัจจุบันศึกษาระดับชั้น(Class): ประถมศึกษาปีที่ 5
ความสามารถพิเศษ(Exercise): ร้องเพลง,พูดภาษาอังกฤษ
วิชาเอก(Major): Drama & Performance - การแสดง
E-Mail/Facebook: kimkim2525@hotmail.com,วันวิสาข์ นีลวัฒนานนท์


Sistina17
#13
30-08-2013 - 13:19:19

#13 Sistina17  [ 30-08-2013 - 13:19:19 ]
wait a minute my computer can't writhing TH help me T __ T

# this is a problems in my work i don't ave time to work RPG and SPS oh god! - -*


kimkim2525
#14
30-08-2013 - 16:24:56

#14 kimkim2525  [ 30-08-2013 - 16:24:56 ]
quote : Sistina17

wait a minute my computer can't writhing TH help me T __ T

# this is a problems in my work i don't ave time to work RPG and SPS oh god! - -*

งั้นก็แสดงว่าไม่สามารถทำโรงเรียนและอาร์พีจีไปในขณะนึงเหรอครับ


Sistina17
#15
31-08-2013 - 12:27:01

#15 Sistina17  [ 31-08-2013 - 12:27:01 ]
"Information"
ประกาศ

ยังรับสมัครนักเรียนและผู้สอนอยู่ตลอดหากสนใจติดต่อสมัครผู้เรียนให้กรอกแบบฟอร์สมัครเรียน และถ้า
สนใจเป็นผู้สอนให้ยื่นคำขอผ่าน PM นะคะ


# โรงเรียนและชมรมจะไม่เปิดสอนอย่างเป็นทางการ หากมีจำนวนสาชิกน้อยหรือไ่ม่มีผู้สอนคะ : D


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2013-08-31 12:27:53

Poommarin
#16
08-09-2013 - 08:49:15

#16 Poommarin  [ 08-09-2013 - 08:49:15 ]
#15 โอ่ยย กำ .. T^T อยากเรียนแล้วง่ะ


Za___Za
#17
08-09-2013 - 21:30:09

#17 Za___Za  [ 08-09-2013 - 21:30:09 ]

สมัครได้อยู่มั้ย

ชื่อผู้ใช้(ID): Za___Za
ชื่อผู้เรียน(Name): เนม
อายุ(Age): 17
เพศ(Sex): ญ
ปัจจุบันศึกษาระดับชั้น(Class): ม.6
ความสามารถพิเศษ(Exercise): เล่นดนตรี เขียนนิยาย วาดรูป
วิชาเอก(Major): Art's
E-Mail/Facebook: ...


Sistina17
#18
13-09-2013 - 16:26:13

#18 Sistina17  [ 13-09-2013 - 16:26:13 ]
สักครู่นะคะ ชมรมยังไม่ร้างเดี่ยวจะเปิดเรียนเร็วๆนี้ เนื่องจากมีปัญหาทางนักเรียนจำนวนน้อย และครูผุ็สอนมีน้อยและไม่พอนะคะ


MeeToey
#19
02-10-2013 - 07:57:16

#19 MeeToey  [ 02-10-2013 - 07:57:16 ]
กิ๊สส ! น่าสนใจเป็นที่สุดค้าา 5555

ชื่อผู้ใช้(ID): MeeToey
ชื่อผู้เรียน(Name): เตย
อายุ(Age): 16
เพศ(Sex): หญิง
ปัจจุบันศึกษาระดับชั้น(Class): มัธยมศึกษาปีที่ 4
ความสามารถพิเศษ(Exercise): Fashion ,Sport ,Language
วิชาเอก(Major): Linguistics Communicate German
E-Mail/Facebook: None


ilovekanom
#20
02-10-2013 - 13:49:36

#20 ilovekanom  [ 02-10-2013 - 13:49:36 ]
ชื่อผู้ใช้(ID):ilovekanom
ชื่อผู้เรียน(Name):ใบเฟิร์น
อายุ(Age):13
เพศ(Sex):หญิง
ปัจจุบันศึกษาระดับชั้น(Class):ม.1
ความสามารถพิเศษ(Exercise):วาดรูป
วิชาเอก(Major):Art Drawing & Visual arts
E-Mail/Facebook:Q' Baifern Phurichaya Chaisaritkul


  • 1
  • 2

ลงข้อความได้เฉพาะสมาชิก
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก