เมนูชมรม

【KOREAN WORLD 】선생님 ►►ภาษาเกาหลีวันละคำ◄◄


5 กระทู้ล่าสุดในคลับชื่อผู้ตั้งโพสต์/เข้าชมอัพเดทล่าสุด
【KOREAN WORLD】 สวัสดี แนะนำตัว ลาก่อน ♥ ภาษาเกาหลี ♥ maimaimai001/406021-06-2014 21:37:15
【KOREAN WORLD】 คำที่ใช้เรียกพ่อแม่ญาติพี่น้อง♦ ภาษาเกาหลี ♦ maimaimai006/255110-05-2014 17:00:02
【KOREAN WORLD】► การเดินทางไปเกาหลี✖ ประโยคสำคัญ◄ Chompoococo10/28808-05-2014 14:20:31
【KOREAN WORLD】ตัวอย่างการสะกดคำ▬ ♦ ◊ ตัวอย่างการออกเสียง▒▬ ♦ ◊ Chompoococo14/57308-05-2014 14:19:54
[Line]ฝีกภาษาเกาหลีง่ายๆจากภาษาอังกฤษ pet_sims3/20466-05-2014 19:35:39

เข้าได้ทุกคน
ตั้งกระทู้ใหม่
  • 1
A
A
A
A

porpim19
#1
02-05-2014 - 12:42:01

#1 porpim19  [ 02-05-2014 - 12:42:01 ]


..WELCOME..
TO ภาษาเกาหลีวันละคำ ..ง่าย...กว่าที่คิด


ประวัติภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลี เป็นภาษาที่ส่วนใหญ่พูดใน ประเทศเกาหลีใต้ และ ประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่งใช้เป็นภาษาราชการ และมีคนชนเผ่าเกาหลีที่

อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนพูดโดยทั่วไป(ในจังหวัดเหยียนเปียน มณฑลจื๋อหลิน ซึ่งมีพรมแดนติดกับเกาหลี) ทั่วโลกมีคนพูดภาษา

เกาหลี 78 ล้านคน รวมถึงกลุ่มคนในอดีตสหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล ญี่ปุ่น และเมื่อเร็วๆ นี้ก็มีผู้พูดใน ฟิลิปปินส์ ด้วย

การจัดตระกูลของภาษาเกาหลีไม่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แต่คนส่วนมากมักจะถือเป็นภาษาเอกเทศ นักภาษาศาสตร์บางคนได้จัดกลุ่ม

ให้อยู่ใน ตระกูลภาษาอัลไตอิกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากภาษาเกาหลีมีวจีวิภาคแบบภาษาคำติดต่อ ส่วนวากยสัมพันธ์หรือโครงสร้างประโยคนั้น

เป็นแบบประธาน-กรรม-กริยา (SOV) อักษรเกาหลี เรียกว่าอักษรฮันกึล ใช้แทนเสียงของแต่ละพยางค์ นอกจากนี้ใช้ยังตัวอักขระแบบ

จีนเรียกว่าอักษรฮันจา ในการเขียนด้วยในขณะที่คำศัพท์ที่ใช้กันส่วนใหญ่เป็นคำภาษาเกาหลีแท้ โดยที่มีคำศัพท์มากกว่า 50% มาจาก

ภาษาจีนทั้งทางตรงและทางอ้อม


..เครดิต click ..

รู้ประวัติภาษาเกาหลีกันแล้ว ก็มารู้จักพัญชนะ และสระของภาษาเกาหลีกันดีกว่า

한글 (ฮันกึล) คือตัวอักษรภาษาเกาหลี ปัจจุบันภาษาเกาหลีมีพยัญชนะ 14 ตัว สระเดี่ยว 10 ตัว

พยัญชนะ 14 ตัวแบ่งเป็น พยัญชนะเดี่ยว และพยัญชนะคู่

✪ พยัญชนะเดี่ยว ✪


ㄱ ชื่อว่า 기역 (คิยอก) –> เสียง ค/ก

ㄴ ชื่อว่า 니은 (นิอึน) –> เสียง น

ㄷ ชื่อว่า 디귿 (ทิกึด) –> เสียง ท/ด

ㄹ ชื่อว่า 리을 (ริอึล) –> เสียง ร/ล

ㅁ ชื่อว่า 미음 (มิอึม) –> เสียง ม

ㅂ ชื่อว่า 비읍 (พิอึบ) –> เสียง พ/บ

ㅅ ชื่อว่า 시옷 (ชิโอด) –> เสียง ซ (ถ้าผสมกับสระอีหรือควบกับ ว จะออกเสียงเป็น ช)

ㅇ ชื่อว่า 이응 (อิอึง) –> เสียง อ ถ้าเป็นพยางค์หลังๆ อาจผันเสียงตามตัวสะกดของคำก่อนหน้า ถ้า ㅇ ใช้เป็นตัวสะกดจะออกเสียง ㅇ ตามเดิม

ㅈ ชื่อว่า 지읒 (ชิอึด) –> เสียง ช/จ

ㅊ ชื่อว่า 치읓 (ชิอึด) –> เสียง ช (เสียงหนัก)

ㅋ ชื่อว่า 키읔 (คิอึก) –> เสียง ค/ก (เสียงหนัก)

ㅌ ชื่อว่า 티읕 (ทิอืด) –> เสียง ท

ㅍ ชื่อว่า 피읖 (พิอึพ) –> เสียง พ (เสียงหนัก)

ㅎ ชื่อว่า 히흫 (ฮิอึด) –> เสียง ฮ

อธิบาย สำหรับตัวอักษรที่ออกเสียงได้ 2 แบบ เช่น ㄷ(ออกเสียง ท/ด)

ถ้า ㄷเป็นพยางค์แรกของคำจะออกเสียงเป็น ตัว ท

แต่ถ้าเป็นพยางค์ถัดๆไปจะออกเสียงเป็น ตัว ด

เช่น 동대문 อ่านว่า ทงแดมุน

✪ พยัญชนะคู่ ✪


ก็คือการเอาพยัญชนะเดี่ยวมารวมกัน จะออกเสียงหนักขึ้น

ㄲ ชื่อว่า 쌍기역 (ซังคิยอก) –> ก (เสียงหนัก)

ㄸ ชื่อว่า 쌍디귿 (ซังทิกึด) –> ต

ㅃ ชื่อว่า 쌍비읍 (ซังพิอึบ) –> พ (เสียงหนัก)

ㅆ ชื่อว่า 쌍시옷 (ซังชิโอด) –> ซ (เสียงหนัก)

ㅉ ชื่อว่า 쌍지읒 (ซังชิอึด) –> จ (เสียงหนัก)

------------------------------------------------------------------------------------------------
สระ

สระเดี่ยวในภาษาเกาหลีมี 10 ตัว หน้าตาสระเดี่ยวเป็นแบบนี้ ㅏ, ㅑ,ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, -, ㅣหลายคนที่เคยเห็นภาษาเกาหลีกันมา

บ้างคงงงๆว่าทำไมมันดูแปลกๆไม่เหมือนที่เคยเห็นทั่วไป เส้นตั้งเส้นนอนดูน่าสับสนเหลือหลาย ที่เขียนให้ดูน่าสับสนแบบนี้จงใจนะคะเพื่อ

ที่จะบอกว่าในภาษาเกาหลีนั้น สระไม่สามารถอยู่ได้ลอยๆแบบที่เขียนให้ดู ต้องมีพยัญชนะมาประกอบด้วยเสมอจึงจะออกเสียงเป็นคำได้

วิธีการก็คือเขียนพยัญชนะก่อนแล้วตามด้วยสระ โดยวางสระไว้ทางด้านขวาหรือด้านล่างของพยัญชนะ ขอยกตัวอย่างพยัญชนะ

ㅇ (เสียง อ) ก่อนนะคะ ใครจำพยัญชนะยังไม่ได้ กดไปดูตัวพยัญชนะที่นี่

✪ สระเดี่ยว ✪

อะ, อา 아 ยา 야 ออ 어 ยา 여 โอ 오 โย 요 อุ, อู 우 ยู 유 อือ 으 อิ, อิ 이

✪ สระคู่ ✪ เป็นการนำสระเดี่ยว 2 ตัว มาผสมกัน

แอ 애 แย 얘 เอ 에 เย 예 วา 와 แว 왜 เว 외 วอ 워 อุเว 웨 วี 위 อึย 의

ทีนี้ลองนำพยัญชนะอื่นมาผสมกับสระดูบ้าง

ㄱ + สระเดี่ยว

ㄱ คือเสียง ค เมื่อเจอสระจะเป็นแบบนี้

คา 가 คยา 갸 คอ 거 คยอ 겨 โค 고 คโย 교 คู 구 คยู 규 คือ 그 คี 기

ㄱ + สระคู่

แค 개 คแย 걔 เค 게 คเย 계* ควา 과 คแว 괘 คเว 괴 ควอ 궈 คุเว 궤 ควี 귀 คึย 긔

*ในปัจจุบัน คนเกาหลีออกเสียงเป็นสระเอเลย เช่น ชิเก 시계 (นาฬิกา)

ㄴ + สระเดี่ยว


ㄴ คือเสียง น เมื่อเจอสระจะเป็นแบบนี้


นา 나 นยา 냐 นอ 너 นยอ 녀 โน 노 นโย 뇨 นู 누 นยู 뉴 นือ 느 นี 니

ㄴ + สระคู่

แน 내 นแย 냬 เน 네 นเย 녜* นวา 놔 นแว 놰 นเว 뇌 นวอ 눠 นุเว 눼 นวี 뉘 นึย 늬..เครดิต click ..


กระทู้นี้จะคอยอัพภาษาเกาหลีวันละ 1 คำ ให้สำหรับผู้ที่อยากจะเรียนรู้ภาษาเกาหลี

ฝากติดตามด้วยน้ะค้ะ


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2014-05-02 13:23:56


เคลียร์ออเดอร์ทุกวันส.อา.
Chompoococo
#2
02-05-2014 - 14:00:46

#2 Chompoococo  [ 02-05-2014 - 14:00:46 ]


อร๊ายย มายาวเว่อร์ 55 ได้ประโยชนืดีจ้าาบาย
Mememine2024
#3
02-05-2014 - 14:31:06

#3 Mememine2024  [ 02-05-2014 - 14:31:06 ]
ได้ความรู้เยอะเลยย ชอบบบ ติดตามค่ะ ><NCT!!
somefueng
#4
02-05-2014 - 16:57:16

#4 somefueng  [ 02-05-2014 - 16:57:16 ]

ขอบคุณค่าา ได้ความรู้เยอะเลย- TS4 -
porpim19
#5
03-05-2014 - 18:43:03

#5 porpim19  [ 03-05-2014 - 18:43:03 ]

ภาษาเกาหลีวันละคำ

คำที่ 1 วันที่ 3/5/2557


วันนี้เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกซึ่งวันนี้ก็จะมีการไว้อาลัยให้กับสื่อมวลชนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ วันนี้จึงขอเสนอคำว่าา...

기지

คิ - จา

นักข่าว

เคลียร์ออเดอร์ทุกวันส.อา.
Chompoococo
#6
04-05-2014 - 12:41:46

#6 Chompoococo  [ 04-05-2014 - 12:41:46 ]


อร๊ายย เป็นประโยชน์สุดๆจ้า ขอบคุณสำหรับภาษาเกาหลีวันละคำน้าบาย
2440011
#7
05-05-2014 - 23:19:26

#7 2440011  [ 05-05-2014 - 23:19:26 ]
เจ๋งงงงงง ขอบคุณค่าา  • 1

ลงข้อความได้เฉพาะสมาชิก
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก