Kiss Because I'm a girl [MV] สุดซึ้งดูแล้วร้องไห้ทุกที
suasalito
#1
10-08-2010 - 01:57:28

#1 suasalito  [ 10-08-2010 - 01:57:28 ]
สุดยอด MV สุดซึ้งแห่งการเสียสละ จากเกาหลี ดูให้จบนะคะ จะน้ำตาซึม>>>เนื้อร้อง และคำแปล<<
Kiss : 여자이니까
ยอ-จา-อี-นี-กา
เพราะฉันเป็นผู้หญิง

도대체 알 수가 없어 남자들의 마음
โท-เด-เช อัล ซุ-กา ออบ-ซอ นัม-จา-ทือ-เร มา-อึม
ฉันไม่ค่อยเข้าใจจิตใจของผู้ชายในโลกนี้เลย
(도대체 =ในโลกนี้ , 남자 = ผู้ชาย)

원할 땐 언제고 다 주니 이제 떠난대
วอน-ฮัล เตน ออน-เจ-โก ทา จุ-นี อี-เจ ตอ-นัน-เด
พวกเขาต้องการคุณ และหลังจากนั้นก็จากคุณไป
(원한 มาจากคำว่า 원하다 = ต้องการ , 떠난 มาจากคำว่า 떠나다 = จากไป)

이런적 처음이라고 너는 특별하다는
อี-รอน-จอก ชอ-อือ-มี-รา-โก นอ-นึน ทึก-บยอล-ฮา-ดา-นึน
แต่ที่เป็นครั้งแรกที่คุณเป็นคนพิเศษ
(처음 = ครั้งแรก , 특별하다 =พิเศษ)

그 말을 믿었어 내겐 행복이었어
คือ มา-รึล มี-ดอส-ซอ เน-เกน เฮง-โบ-กี-ออส-ซอ
ฉันเชื่อคำพูดต่างๆ เหล่านั้น และฉันก็มีความสุขมาก
(그 = นั้น , 말 = คำพูด , 믿었어 มาจากคำว่า 믿다 =เชื่อ , 행복이었어 มาจากคำว่า 행복하다 = มีความสุข)

말을 하지 그랬어 내가 싫어졌다고
มา-รึล ฮา-จิ คือ-เรส-ซอ เน-กา ชิล-ลอ-จอส-ดา-โก
คุณน่าจะบอกฉันว่าคุณไม่ได้ชอบฉันอีกแล้ว
(싫어졌다 = ไม่ชอบ มาจากรูปประโยคก็คือ Verb + 아/어/여 지다 แสดงการเปลี่ยนสภาพ ที่เห็นเป็น 졌다 เป็นรูปในอดีต)

눈치가 없는 난 늘 보채기만 했어
นุน-ชิ-กา ออบ-นึน นัน นึล โบ-เช-กิ-มัน เฮส-ซอ
ไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันอีก และขับไล่ไสส่งฉันไปซะ
(눈치가 없다 =ไม่ได้รู้สึกอะไร )

너를 욕하면서도 많이 그리울거야
นอ-รึล หยก-ฮา-มยอน-ซอ-โด มา-นี คือ-รี-อุล-กอ-ยา
แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ฉันยิ่งด่าคุณมาก ก็ยิ่งคิดถึงคุณมากเท่านั้น
(욕하다 = ด่า , 면서= ในขณะที่ , 많다 = มาก , 그리우다 = คิดถึง)

사랑이 전부인 나는 여자이니까
ซา-รา-งี จอน-บุ-อิน นา-นึน ยอ-จา-อี-นี-กา
เพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงผู้ซึ่งรักทุกสิ่งทุกอย่าง
(전부 = ทุกสิ่งทุกอย่าง , ~니까 = เป็นลักษณะหนึ่งของการลงท้ายประโยค แปลว่า เพราะ)

모든걸 쉽게 다 주면 금방 싫증내는게
โม-ดึน-กอล ชวีบ-เก ทา จุ-มยอน คึม-บัง ชิล-จึง-เน-นึน-เก
남자라 들었어 틀린 말 같진 않아
นัม-จา-รา ทือ-รอส-ซอ ทึล-ลิน มัล คัท-จิน อัน-นา
ฉันได้ยินมาว่า ถ้าคุณยอมแพ้อะไรง่ายๆ อีกไม่นานเขาก็จะเบื่อคุณ
(~면 = ถ้า ต่างจากคำว่า ~면서 นะ , 금방 = อีกไม่นาน , 싫증내 มาจาก 싫증나다 = เบื่อ)

다시는 속지 않으리 마음먹어 보지만
ทา-ชิ-นึน ซก-จิ อัน-นึอ-รี มา-อืม-มอ-กอ โบ-จิ-มัน
또다시 사랑에 무너지는게 여자야
โต-ทา-ชิ ซา-รา-เง มุ-นอ-จิ-นึน-เก ยอ-จา-ยา
ฉันไม่คิดว่ามันผิดหรอกนะ ที่ผู้หญิงบอกว่าเธอไม่อยากโง่อีก แต่เธออยากตกหลุมรักอีกครั้ง
(다시 = อีกครั้ง , 속다 = หลอก , 무너지다 = ตก)

말을 하지 그랬어 내가 싫어졌다고
มา-รึล ฮา-จิ คือ-เรส-ซอ เน-กา ชิ-ลอ-จยอส-ดา-โก
คุณน่าจะบอกฉันว่าคุณไม่ได้ชอบฉันอีกแล้ว

눈치가 없는 난 늘 보채기만 했어
นุน-ชิ-กา ออบ-นึน นัน นึล โบ-เช-กิ-มัน เฮส-ซอ
ไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันอีก และขับไล่ไสส่งฉันไปซะ

너를 욕하면서도 많이 그리울거야
นอ-รึล หยก-ฮา-มยอน-ซอ-โด มา-นี คือ-รี-อุล-กอ-ยา
แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ฉันยิ่งด่าคุณมาก ก็ยิ่งคิดถึงคุณมากเท่านั้น

사랑이 전부인 나는 여자이니까
ซา-รา-งี จอน-บุ-อิน นา-นึน ยอ-จา-อี-นี-กา
เพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงผู้ซึ่งรักทุกสิ่งทุกอย่าง오늘 우린 헤어졌어 부디 행복하라고
โอ-นึล อุ-ริน เฮ-ออ-จยอส-ซอ บุ-ดิ เฮง-บก-ฮา-รา-โก
วันนี้เราแยกทางกัน คุณบอกว่าคุณอยากให้ฉันมีความสุข
오늘 = วันนี้ , 우린 มาจาก 우리는 = เรา , 혜어지다 = แยกทาง)

너보다 좋은 사람만나길 바란다고
นอ-โบ-ดา โชท-อึน ซา-รัม-มัน-นา-กิล บา-รัน-ดา-โก
และพบคนอื่นที่ดีกว่าคุณ

너도 다른 남자랑 똑같애 날 사랑한다고 말한땐 언제고
นอ-โด ดา-รึน นัม-จา-รัง ก้ก-คา-เท นัล ซา-รัง-ฮัน-ดา-โก มัล-อัน-เตน ออน-เจ-โก
คุณก็เหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆ ที่ไม่เคยบอกรักฉันสักครั้งเลย
(너도 = คุณก็เหมือนกัน)

솔직히 나 네가 잘 되는거 싫어
ซล-จิก-ฮี นา เน-กา จัล ดเว-นึน-กอ ชิ-ลอ
จริงๆ แล้ว ฉันไม่ต้องการให้คุณมีความสุข

나보다 예쁜 여자 만나 행복하게 잘 살면 어떡해
นา-โบ-ดา เย-ปึน ยอ-จา มัน-นา เฮง-บก-ฮา-เก จัล ซัล-มยอน ออ-ต็อก-เค
เพราะอะไรน่ะหรอ? เพราะถ้าคุณเจอผู้หญิงคนอื่นที่สวยกว่าฉันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเธอ

그러다 날 정말 잊어버리면 어떡해
คือ-รอ-ดา นัล จอง-มัล อี-จอ-บอ-รี-มยอน ออ-ต็อก-เค
มันทำให้คุณลืมฉันได้

난 이렇게 힘든데 힘들어 죽겠는데
นัน อี-ร็อค-เค ฮิม-ดึน-เด ฮิม-ดือ-รอ จุก-เกส-นึน-เด
ยิ่งฉันเจ็บมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งอยากตายมากเท่านั้น

아직도 널 너무 사랑하는데
อา-จิก-โด นอล นอ-มุ ซา-รัง-ฮา-นึน-เก
แต่อย่างไรก็ตาม ฉันก็ยังคงรักคุณ

사랑을 위해서라면 모든 다 할 수 있는
ซา-รา-งึล วี-เฮ-ซอ-รา-มยอน โม-ดึน ทา ฮัล ซุ อิส-นึน
여자의 착한 본능을 이용하지는 말아줘
ยอ-จา-เอ ชัก-ฮัน บน-นือ-งึล อี-ยง-ฮา-จิ-นึน มา-รา-จยอ
ได้โปรดอย่ามาเล่นกับความรู้สึกของผู้หญิงเพื่อทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสัญชาติญาณขอ
งความรักและความห่วงใย
(~을 위해 = เพื่อ , 본능 = สัญชาติญาณ , 이용하다 = ใช้, ทำ)

한여자로 태어나 사랑받고 사는게
ฮัน-ยอ-จา-โร เท-ออ-นา ซา-รัง-บัก-โก ซา-นึน-เก
이렇게 힘들고 어려울줄 몰랐어
อี-ร็อค-เค ฮิม-ดึล-โก ออ-รยอ-อุล-จุล โมล-ลัส-ซอ
ฉันไม่รู้ว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมาเพื่อที่จะได้รับความรักมันจะยากเช่นนี้
(태어나다 = เกิดมา , 사랑받다 = ได้รับความรัก , 힘들다 = ยากลำบาก)

**너를 욕하면서도 많이 그리울거야
นอ-รึล หยก-ฮา-มยอน-ซอ-โด มา-นี คือ-รี-อุล-กอ-ยา
แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ฉันยิ่งด่าคุณมาก ก็ยิ่งคิดถึงคุณมากเท่านั้น

사랑이 전부인 나는 여자이니까
ซา-รา-งี จอน-บุ-อิน นา-นึน ยอ-จา-อี-นี-กา
เพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงผู้ซึ่งรักทุกสิ่งทุกอย่าง

**

>>>โหลดแบบ HD ได้ด้านล่างเลยค่ะ<<
http://www.4shared.com/video/U28By8hc/KISS_-_Because_Im_A_Girl_HD_72.htm

ขอแค่คำขอบคุณคำเดียวก็พอค่ะ


suasalito
#2
10-08-2010 - 01:59:32

#2 suasalito  [ 10-08-2010 - 01:59:32 ]
กำๆๆ ภาษาขอมซะงั้น
อ่านแบบเต็มลิ้งค์ด้านล่างเลยค่ะ
http://www.tantee.net/board/user/topic_view.php?board=ladymungkud&bid=1&sid=14


daysasuke
#3
10-08-2010 - 19:01:59

#3 daysasuke  [ 10-08-2010 - 19:01:59 ]
ซึ้งดีค้ะ


  • 1

ลงข้อความได้เฉพาะสมาชิก
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก