สูตรเดอะซิมส์2
กิ่ง
#1
11-08-2010 - 20:16:53

#1 กิ่ง  [ 11-08-2010 - 20:16:53 ]Kaching
@ เพิ่มเงิน §1,000 ให้แก่ครอบครัว.

Motherlode
@ เพิ่มเงิน §50,000 ให้แก่ครอบครัว.

Moveobjects on/off
@ ย้ายสิ่งของ เดิมที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ตู้รับจดหมายและถังขยะอลูมิเนียม

Aging -on/-off
@ เปิด-ปิด การเจริญเติบโตในช่วงอายุของเหล่าซิมส์

StretchSkeleton (number)
@ เพิ่ม-ลด ความสูงของซิมศ์ตัวนั้นๆ ค่าปกติ จะอยู่ที่ 1.0

intProp maxNumOfVisitingSims 8
@ สามารถเชิญเพื่อนบ้านมาร่วมงานปาร์ตี้ได้มากขึ้น จะเพิ่ม-จะลดได้ทั้งนั้น
ใช้ขณะอยู่ที่ Neighbourhood screen นะครับ

boolProp snapObjectsToGrid
@ เมื่อพิมพ์ False เพื่อวางของนอกแนวเส้นกริด

boolProp testingCheatsEnabled
@ เมื่อพิมพ์ True เพื่อเข้าสู่ CAS debugmode และทำสิ่งอื่นๆ ที่อยากลองทำกับซิมส์

boolprop constrainFloorElevation
@ เมื่อพิมพ์ False เพื่อปรับพื้นระดับพื้นจากเดิมที่ปรับไม่ได้

boolProp simShadows
@ เพื่อเปิด-ปิด การแสดงเงาของซิมส์

Vsync on/off
@ ปรับความสามารถทำให้เกมส์ลื่นไหลขึ้น แต่ในทางกลับกันการแสดงผลของภาพ
ในเกมส์ก็จะแย่ลงได้ครับ

intProp censorGridSize (number)
@ เมื่อพิมพ์ 0 (ศูนย์) เพื่อลบการปิดบัง ( Censor)

boolProp displayPaths
@ เมื่อพิมพ์ True เพื่อจะสามารถเลือกทิศทางเป้าหมายให้ซิมส์ของคุณ

faceBlendLimits on/off
@ เพื่อลดข้อจำกัดในการสร้างใบหน้าเด็ก ในหน้า CAS Screen ในส่วนการปรับแต่งแก้ไข
ใบหน้าของเด็กได้

gameVersion
@ เมือพิมพ์ใน Expand ( ช่องรับข้อความ) คุณสามารถทราบถึงเวอร์ชั่นของเกมส์

floatProp tvVolume [0.0-1.0]
@ เพื่อเพิ่ม-ลดเสียงของทีวี

boolprop lo*****er
@ เมื่อพิมพ์ False จะสามารถลบน้ำออกจากสระหรือบ่อน้ำ

boolprop lotTerrainPaints
@ เมื่อพิมพ์ False จะสามารถลบเงาบนพิ้นสิ่งก่อสร้าง

boolprop showFloorGrid
@ ทำการ ปิด-เปิดการแสดงเส้นกริดในส่วน Buy Mode

boolprop objectShadows
@ เมื่อพิมพ์ False จะสามารถลบเงาวัตถุที่อยู่นอกสิ่งก่อสร้าง

boolProp guob
@ เมื่อพิมพ์ False จะสามารถลบเงาวัตถุที่อยู่ในสิ่งก่อสร้าง

boolprop renderSelectedSimLevel
@ เมื่อพิมพ์ True ไม่ลดผนังเมื่อเวลาซิมส์ตัวนั้นๆ เดินผ่าน

boolprop locktiles
@ เมื่อพิมพ์ False ปูกระเบื้องนอกพื้นที่สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน

boolprop reflectionWithExtraViewer
@จะสามารถ เปิด-ปิด เงาสะท้อนในกระจกได้

boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel
@ เมื่อพิมพ์ True จะปรับระดับสิ่งของรอบๆ ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับซิมส์มากที่สุด

boolprop renderSelectedSimLevel
@ เมื่อพิมพ์ True การแสดงผลภาพเฉพาะชั้นที่ซิมส์ตัวนั้นๆ ใช้งานอยู่

deleteAllCharacters
@ ลบซิมส์ทุกตัวออกจากละแวกเพื่อนบ้าน

TerrainType desert/temperate
@ สลับไป-มา สำหรับพื้นที่แบบ ทะเลทราย ( desert ) และ อุดมสมบูรณ์ ( temperate )

boolprop displayNeighborhoodProps
@ เมื่อพิมพ์ False เพื่อลบก้อนหินและสิ่งก่อสร้างประกอบฉากต่างๆ ออกจากละแวกเพื่อนบ้าน

boolprop displayNeighborhoodRoads
@ เมื่อพิมพ์ False เพื่อลบถนนออกจากละแวกเพื่อนบ้าน

boolprop displayNeighborhoodFlora
@ เมื่อพิมพ์ False เพื่อลบต้นไม้และป่า ออกจากละแวกเพื่อนบ้าน

boolprop displayNeighborhoodWater
@ เมื่อพิมพ์ False เพื่อลบน้ำออกจากละแวกเพื่อนบ้าน

boolprop displayLotImposters
@ เมื่อพิมพ์ False เพื่อลบเพื่อนบ้านออกจากละแวกเพื่อนบ้าน
(เฉพาะการแสดงผลในส่วนละแวกเพื่อนบ้าน)

boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel
@ เมื่อพิมพ์ False เพื่อลบสะพาน ออกจากละแวกเพื่อนบ้าน

boolprop lotTerrainLighting
@ เมื่อพิมพ์ False เพื่อลบการแสดงผลข้อมูลบ้านเมื่อเราเลื่อนเม้าส์อยู่เหนือบ้านหลังนั้นๆ
ในละแวกเพื่อนบ้าน

boolprop carsCompact
@ เมื่อพิมพ์ True เพื่อแสดงรายละเอียดของรถยนต์ ที่วิ่งไป-มา ในละแวกเพื่อนบ้าน
ให้แจ่มชัดขึ้น

boolprop ShowLotPackageFilename
@ เมื่อพิมพ์ True เพื่อแสดงรายละเอียด ที่เป็นชื่อไฟล์ของบ้านเมื่อเราเลื่อนเม้าส์อยู่เหนือบ้าน
หลังนั้นๆ ในละแวกเพื่อนบ้าน

boolprop nhoodWaterReflection
@ เพื่อเปิด-ปิดการแสดงผลภาพการสะท้อนแสงและภาพของน้ำ ในละแวกบ้าน

boolProp carsOnRight
@ สามาเลือกให้รถยนต์วิ่งเลนซ้าย หรือขวาของถนน ในละแวกเพื่อนบ้านได้
( โดยปกติจะวิ่งเลนขวา )

Slowmotion 0-8
@ เพิ่ม-ลด ความเร็วในการเคลื่อนไหวของซิมส์
( ค่าปกติ อยู่ที่ 0 เมื่อกำหนดเป็น 8 ตัวซิมส์จะเคลื่อนไหวได้ช้ามากๆ )

boolProp enablePostProcessing true/false
@ เพื่อให้สามารถใช้สูตรเกี่ยวกับการสร้างภาพยนต์ได้ทั้งหมด

Bloom (r g b x)
@ สามารถทำให้ภาพสว่างขึ้นและเบลอมากขึ้นได้
"r", "g," และ "b" คือระดับของกรแสดงผลสีของภาพ ( 0-255 )
"x" คือระดับของการแสดง ย่อ-ขยายของจุดสีบนภาพ ( 0-255 )

vignette (centerx centery X)
@ ทำให้ภาพบริเวณจุดโฟกัสแจ่มชัด และบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะเบลอมากขึ้นเรื่อยๆ

filmgrain (0-1)
@ สามารถทำให้เกิดลายเส้นบนภาพของภาพยนต์มากขึ้น

letterbox (0.0-0.4)
@ สามารถปรับขนาดแสดงภาพของกล่องข้อความได้ ( ค่า ปกติ อยู่ที่ 0 )

boolprop renderOpaqueUI
@ เมื่อพิมพ์ True จะปิดการทำงานแบบใส ( transparency ) ของ control panel

boolprop lotTerrainCanvas
@ ปรับสภาพการแสดงผลของพื้นที่ มีผลให้พื้นหญ้าเป็นสีฟ้าหรือน้ำเงิน )

boolprop displayLookAtBoxes
@ เมื่อพิมพ์ True จะปิดกั้นการแสดงผลภาพแบบนุ่มนวล ในส่วนของหน้าตาและส่วนอื่นๆ
ของซิมพ์ตัวที่เลือก

boolprop allObjectLightsOn
@ เมื่อพิมพ์ True จะทำให้สิ่งของที่ซิมส์เลือกใช้งานดูสว่างไสวขึ้น

floatprop particleDensity 1.000000
@ สามารถเพิ่มอัตราการบูดเสียและขึ้นราของอาหาร ให้มากกว่าปกติ

boolprop lotInfoAdvancedMode
@ เมื่อพิมพ์ True จะแสดงให้ทราบข้อมูลของสิ่งก่อสร้างในละแวกเพื่อนบ้าน
ด้วยการคลิ๊กปุ่ม info ในเมนู lotinfo screen

boolprop unevenTilesFloorable
@ เมื่อพิมพ์ False จะไม่แสดงผลวัสดุปูพื้นเมื่อปูพื้น บนพื้นที่ลาดเอียง

Autopatch on/off
@ เปิด-ปิดการยืนยันการติดตั้งข้อมูลเสริมของเกมส์

Help
@ เปิดการแสดงผล Help เกี่ยวกับสูตรบางตัวของเกมส์

Exit
@ ปิดการใช้งานช่องรับข้อความ

Expand
@ ขยายขนาดของช่องรับข้อความ


TheSims2 - University

boolprop dormspecifictoolsdisabled false
@ สามารถปรับแต่งการอาศัย ขณะที่อยู่ในหอพักได้

changelotzoning dorm
@ สามารถปรับให้ที่อยู่อาศัย ให้เป็นหอพักได้

boolProp allow45DegreeAngleOfRotation
@ สามารถจัดวางสิ่งของ ให้เอียง45องศาได้

setHighestAllowedLevel
@สามารถเพิ่มชั้นของสิ่งก่อสร้างให้มากกว่า 5 ชั้นได้

TheSims2 - Night Life

familyfunds #
@ สามารถเพิ่ม-ลด เงินให้แก่ครอบครัว ตัวอย่าง เช่น

"familyfunds Sims +50000" ก็จะเพิ่มเงินจำนวน 50.000 ให้แก่ครอบครัว Sims
"familyfunds Sims -50000" ก็จะลดเงิน 50.000 ให้แก่ครอบครัว Sims.

roofslopeangle [15-75]
@ ปรับองศาของหลังคาสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในละแวกเพือ่นบ้านทั้งหมด ได้ตั้งแต่ 15-75 องศา

showHeadlines
@ สามารถเปิด-ปิดการแสดงผล ช่องแสดงข้อความ

unlockCareerRewards
@ ปดล๊อกรางวัลแห่งชีวิต ของซิมส์ตัวที่เลือกอยู่ได้

MaxMotives
@ ปรับระดับความต้องการของซิมส์ให้ถึงขีดสูงสุด

motiveDecay
@ เปิด-ปิดความต้องการของซิมส์

aspirationPoints #
@ ปรับแต้มแรงบันดาลใจของซิมส์ตัวที่เลือกอยู่

lockAspiration
@ หยุดการถดถอยของซิมส์ ทั้งหมด

aspirationLevel [0-5]
@ เปลี่ยนระดับแรงบันดาลใจ เช่น 0 = ระดับต่ำสุด หรือ 5 = ระดับ Platinum

agesimcheat
@ เปิด-ปิดการแสดงผลเมนูปรับช่วงอายุ 'set age' ของซิมส์ตัวที่เลือกอยู่

setLotLightingFile
@ สามารถปรับแต่ง-แก้ไขการแสดงของไฟล์เกี่ยวกับระบบแสง
ดูได้จาก /Nightlife/TSData/Res/Lights

*หากต้องการแก้ไขกลับ ให้ใส่สูตร "setLotLightingFile clear"

TheSims2 - Open for business

AddneighbortoFamilycheat
@ คลิ๊กบน NPC เพื่อเพิ่มละแวกเพื่อนบ้านให้แก่ครอบครัวซิมส์

Forcetwins
@ เพิ่มแรงผลักดันให้ซิมส์ เมื่อต้องการระบุการตั้งครรภ์ให้มีโอกาสตั้งครรภ์เป็นฝาแฝดมากขึ้น

Sethour [0-23]
@ สามารถระบุเวลาเริ่มต้นของวันให้แก่ซิมส์

Plumbbobtoggle
@ สามารถเปิด-ปิดหน้าต่างแสดงข้อความความคิด ของตัวซิมส์

ลากเม้าส์ Ctrl + Alt ขณะเลือกสิ่งของ จะทำให้สามารถวางสิ่งของบนผนังได้
คราวละมากๆหากผนักนั้นต่อเนื่องกันโดยตลอด ไม่มีสิ่งกีดขวางlittle-life
#2
11-08-2010 - 20:35:11

#2 little-life  [ 11-08-2010 - 20:35:11 ]
ที่บอกว่าเมื่อพิมพืคือยังไงอ่า ??


Monitorlizad
#3
12-08-2010 - 10:08:18

#3 Monitorlizad  [ 12-08-2010 - 10:08:18 ]
มีสูตรลากความสัมพันไหมคะ


ice cooly
#4
12-08-2010 - 18:27:58

#4 ice cooly  [ 12-08-2010 - 18:27:58 ]
ขอบคุณมากๆค่ะ


เพชรพลอย
#5
เพชรพลอย
11-09-2010 - 20:19:37

#5 เพชรพลอย  [ 11-09-2010 - 20:19:37 ]


เพชรพลอย
#6
เพชรพลอย
11-09-2010 - 20:19:38

#6 เพชรพลอย  [ 11-09-2010 - 20:19:38 ]


  • 1

ลงข้อความได้เฉพาะสมาชิก
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก