สูตรเกมอย่างละเอียดจากเว็บ http://www.simsmooth.com/thesims3/tutorials/thesims3-cheat.html
วองโก่เล
#1
วองโก่เล
27-02-2011 - 12:58:49

#1 วองโก่เล  [ 27-02-2011 - 12:58:49 ]


สูตรเกมเดอะซิมส์ 3
Written by Simsmooth.com


วิธีใช้สูตร ระหว่างอยู่ในเกม กด shift+ctrl+c จะมีช่องให้พิมพ์สูตรปรากฏขึ้นด้านบน
-ระวังการเว้นวรรค ต้องเว้นให้ถูกต้อง
-อักษรตัวเล็กหรือใหญ่ถือว่าเหมือนกันหมด
-ถ้าไม่มีช่องพิมพ์สูตรปรากฏขึ้น ให้เช็คคีย์บอร์ดว่าอยู่ในภาษาอังกฤษ
และไม่มีโปรแกรมใดๆในเครื่องใช้คีย์ลัดเดียวกันนี้ โดยมากมักเป็นเพราะ CursorXP

สูตรเกมเดอะซิมส์3 ภาคเสริม
สูตรโกงเงิน

Motherlode เพิ่มเงินให้ครอบครัวครั้งละ 50,000 §

kaching เพิ่มเงินให้ครอบครัวครั้งละ 1,000 §

freeRealEstate บ้านฟรี ใช้ตอนซื้อบ้านใหม่ ทำให้ซิมส์เข้าอยู่บ้านแพงๆได้ (สูตรนี้ไม่ได้เพิ่มเงิน)

unlockOutfits on/off ให้ซิมส์ใช้เสื้อผ้าได้ทุกอย่างที่มีในเกม เช่นพวกชุดของ npc ใช้สูตรก่อนเข้าโหมดสร้างซิมส์ หรือไปเลือกชุดที่ตู้

Debug

testingcheatsenabled true/false สูตรโกงที่ปลดล๊อคคำสั่งพิเศษต่างๆ
-คลิกลาก เพิ่ม/ลด ค่าความต้องการของซิมส์ได้
-shift+คลิก ที่ซิมส์หรือวัตถุต่างๆในเกมเพื่อเรียกใช้คำสั่งพิเศษ
-shift+ctrl+คลิกที่วัตถุ ระหว่างอยู่ในโหมดสร้าง เพื่อเรียกใช้ฟังชั่นพิเศษ (ภาค wa)
-สูตรอีกหลายตัวจะใช้ได้ โดยต้องเปิดสูตรนี้ก่อน

ตู้จดหมาย+testingcheats
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้
และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่ตู้จดหมาย

Make All Happy ทำให้ความต้องการทุกอย่างของซิมส์ทุกตัวในครอบครัว เพิ่มจนเต็มทันที

Make Needs Static ทำให้ความต้องการเพิ่มจนเต็ม และไม่ลดลงอีก

Make Me Know Everyone มีผลกับซิมส์ที่เลือกเล่นอยู่ ทำให้ซิมส์ตัวนั้นรู้จักซิมส์ทั้งหมู่บ้านทันที

Make Friends For Me มีผลกับซิมส์ที่เลือกเล่นอยู่ ทำให้ระดับความสัมพันธ์ของซิมส์ที่รู้จักเพิ่มขึ้นทันที และเพิ่มซิมส์ใหม่ๆในช่องความสัมพันธ์ด้วย

Force Visitor สุ่มเลือกซิมส์ให้มาที่บ้านนั้นๆ

Force NPC.. เลือก npc ให้มาที่บ้านนั้นๆ

Set Career เลือกอาชีพให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ เลือกได้ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง

พื้นดิน+testingcheats
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้
และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่พื้น

Teleport Me Here
teleport ซิมส์มาที่ตำแหน่งนั้น

Buy on this lot เข้าโหมดซื้อในพื้นที่ๆคลิก (ต้องคลิกที่พื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช้บ้านตัวเอง)

Build on this lot เข้าโหมดสร้างในพื้นที่ๆคลิก (ต้องคลิกที่พื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช้บ้านตัวเอง)After patch 1.7

ซิมส์ที่เราควบคุม+testingcheats
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้
และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่ตัวซิมส์ที่เราควบคุมอยู่

Modify Traits for Active Sim เปลี่ยนนิสัยทั้ง 5 ให้ซิมส์ที่เล่นอยู่

Trigger Age Transition เพิ่มช่วงอายุให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ทันที (ถ้าใช้กับซิมส์ชรา มันจะถูกส่งไปโลกหน้า)

Favorite music.. เลือกเปลี่ยนเพลงโปรดให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ (เมื่อซิมส์ฟังเพลงที่ชอบ mood จะมากกว่าฟังเพลงอื่น)

ลบ mood กด ctrl+คลิกที่รูป mood ที่ต้องการลบ ลบได้ทั้ง mood ทีดีและไม่ดี

เพิ่มคะแนน lifetime ไปที่แทบ Lifetime Happiness แล้วกด ctrl+คลิก ตรงที่ว่างระหว่างรูปหีบกับเลขคะแนน จะเพิ่มคะแนนครั้งละ 500
สูตรนี้ใช้ได้จริง แต่บางครั้งก็ใช้ไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ

ซิมส์ตัวอื่น+testingcheats
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้
และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่ตัวซิมส์ตัวอื่นๆ

Add To Active Family เพิ่มซิมส์ตัวนั้นเข้าเป็นสมาชิกครอบครัว

ที่ทำงาน+testingcheats
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้
และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่ตึกที่ซิมส์ทำงาน

Force All Events ให้เกมสร้าง Event ทั้งหมดของอาชีพนั้น


Force Event ให้เกมสุ่ม Event สำหรับอาชีพนั้น


Force Opportunity ให้เกมสุ่ม opportunity อาชีพให้ซิมส์

สูตรสำหรับโหมดสร้าง/ซื้อ


moveobjects on/off
วางสิ่งของในที่ๆปกติวางไม่ได้

วางของอิสระ / หมุนสิงของ 360° (ไม่ต้องใส่สูตรอะไร) กด Alt ระหว่างวางสิงของ / ตอนหยิบสิ่งของคลิกเมาส์ค้างไว้ พร้อมกด Alt แล้วเลื่อนเมาส์ไปรอบๆ จะหมุนวัตถุได้ 360°

constrainFloorElevation false/true
สูตรปรับระดับพื้นที่ได้โดยไม่ถูกจำกัด (เปิดสูตร false)

allowObjectsOnRoofs on/off
วางของบนหลังคาบ้าน (ใช้คู่กับ moveobjects on) รูป wa
buydebug on/off
(ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) เปิดโหมดซื้อไอเท็มdebug ทำให้ซื้อไอเท็มพิเศษได้
wa
enableLotLocking true/false (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ใช้เปิดโหมดล๊อคการ edit lot ได้ ใช้กับ lot ทั่วไปในหน้า edit town รูป
lot ที่ล๊อคการ edit ไว้มักจะเป็น lot ของภาค wa ที่มีการสร้างกลไก หรือกับดักเอาไว้
wa
AlwaysAllowBuildBuy true/false (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ทำให้เข้าโหมดซื้อ/สร้างได้ แม้จะมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น เช่นไฟไหม้ ขโมยขึ้น
am
PlaceFriezes on/off
สร้างชั้นลอย(foundation) บนพื้นชั้นอื่นที่ไม่ใช้พื้นดิน รูป
-เมื่อเปิดสูตรแล้วจะสร้างชั้นลอยบนพื้นดินแบบปกติไม่ได้ ต้องปิดสูตรก่อน
-ควรใส่สูตรนี้ก่อนคลิกเครื่องมือสร้างชั้นลอย am
RestrictBuildBuyInBuildings false/true ทำให้ใช้โหมดสร้าง/ซื้อได้ในพื้นที่ภายนอกห้องพัก สำหรับตึกของภาค LateNight (เปิดสูตร false ปิดสูตร true)
อ่านเพิ่มได้ วิธีสร้างอพาร์ตเมนท์ (ภาค LateNight) ln
สูตรสำหรับถ่ายรูป/วิดีโอ

fadeObjects off/on ทำให้วัตถุต่างๆไม่จางลงเมื่อเลื่อนกล้องเข้าไปใกล้ๆ

hideHeadlineEffects on/off ปิดบอลลูนความคิดบนหัวซิมส์

slowMotionViz 0-8 สูตร slowmotion ทำให้ทุกอย่างในเกมเคลื่อนไหวช้าลง 0=ปกติ 8=ช้าสุด

maptags off/on (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ปิดไอค่อนต่างๆในฉาก map view


ปุ่ม Tab เข้าโหมดถ่ายรูป จะเลื่อนกล้องได้อิสระขึ้น โดยใช้ปุ่มเลื่อนกล้อง Q ขึ้น E ลง W หน้า S หลัง A ซ้าย D ขวา Z ซุมเข้า X ซูมออก

สูตรอื่นๆ

help แสดงสูตรต่างๆพร้อมวิธีใช้

DiscoTags on/off เปลี่ยนสีลูกศรแสดงตำแหน่งซิมส์ ให้เป็นสีกระพริบๆ รูป am
fullscreen on/off เล่นเกมแบบเต็มหน้าจอ หรือย่อหน้าจอ

jokePlease ให้เกมสุ่มตลกฝืดออกมา

resetsim ชื่อ สกุล reset ซิมส์ที่มีปัญหา เช่นค้าง จมดิน ฯลฯ

playsounds off/on (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ปิดเสียงทุกอย่างในเกมCopyright From: http://www.simsmooth.com/thesims3/tutorials/thesims3-cheat.html#ixzz1F8TgYdRq
บทความมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย(CC): อนุญาตให้เผยแพร่ได้ โดย แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง (กรุณาอย่าลบข้อความนี้)

beebaza123
nemoo
intercoolsss
Pang_Chuen
Sminov
pakkadet
superyok
oranuncha
idpon012
inkclom
lovemiku
Apil
oPGoAND1o
dreambigbang
onionies
HUGKOON

วองโก่เล
#2
วองโก่เล
27-02-2011 - 13:27:10

#2 วองโก่เล  [ 27-02-2011 - 13:27:10 ]
ไม่ใครมาเลย


beebaza123
#3
27-02-2011 - 13:30:10

#3 beebaza123  [ 27-02-2011 - 13:30:10 ]
THX...

nut45912


โฮ่โฮ่โฮ่ เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเลย );-;)
knowsmarter
#4
27-02-2011 - 13:32:18

#4 knowsmarter  [ 27-02-2011 - 13:32:18 ]
0887301288 ให้ดาววองโกเล่บ่อยจังเป็นไรกันป่าวเนี่ย หึหึ (ล้อเล่นจ้ะ แต่เห็นมันเยอะ เลยอึ้งๆ แอบส่องดูนิดหน่อย)
ขอบคุณมากครับ

nut45912

วองโก่เล
#5
วองโก่เล
27-02-2011 - 13:35:05

#5 วองโก่เล  [ 27-02-2011 - 13:35:05 ]
ก็0887301288เป็นเพื่อนสนิทกัน้ค้าจะหยุดเล่นก็เลยให้ดาวผมครับอีกอย่างเขาเป็นตัวผู้ครับ

nut45912

วองโก่เล
#6
วองโก่เล
27-02-2011 - 14:36:28

#6 วองโก่เล  [ 27-02-2011 - 14:36:28 ]
เออไม่มีใครเข้าเลย


วองโก่เล
#7
วองโก่เล
28-02-2011 - 08:16:18

#7 วองโก่เล  [ 28-02-2011 - 08:16:18 ]
เข้ามากันหน่อย


fubukishirou
#8
28-02-2011 - 08:25:19

#8 fubukishirou  [ 28-02-2011 - 08:25:19 ]
ขอบคุณจ้า~!!


Cakestrawberryzz
#9
03-03-2011 - 00:01:26

#9 Cakestrawberryzz  [ 03-03-2011 - 00:01:26 ]
ขอบคุน ช้อมูลดีๆ นะจ้า


kangD
#10
03-03-2011 - 13:38:37

#10 kangD  [ 03-03-2011 - 13:38:37 ]
ใจเด้อ


gomigozaa
#11
03-03-2011 - 18:03:28

#11 gomigozaa  [ 03-03-2011 - 18:03:28 ]
ขอบคุณนะคะ


linjue
#12
03-03-2011 - 18:30:27

#12 linjue  [ 03-03-2011 - 18:30:27 ]


ขอบคุณค่ะ


kulathida-love
#13
03-03-2011 - 18:33:36

#13 kulathida-love  [ 03-03-2011 - 18:33:36 ]


ขอบคุณค้าาาาาาาา


narutoying
#14
03-03-2011 - 18:38:32

#14 narutoying  [ 03-03-2011 - 18:38:32 ]
ใจจ้า


Tonoaaonja
#15
03-03-2011 - 19:27:54

#15 Tonoaaonja  [ 03-03-2011 - 19:27:54 ]
ขอบคุณมากๆค่ะ


ฮิบาริ เคียวยะ
#16
ฮิบาริ เคียวยะ
07-03-2011 - 20:03:34

#16 ฮิบาริ เคียวยะ  [ 07-03-2011 - 20:03:34 ]
ดีๆๆๆๆ


beammyzz
#17
07-03-2011 - 21:00:24

#17 beammyzz  [ 07-03-2011 - 21:00:24 ]
ขอบคุณค่ะ

จะเก็บกระทู้น๊ะ ><


kumi_keaw
#18
07-03-2011 - 22:01:00

#18 kumi_keaw  [ 07-03-2011 - 22:01:00 ]
ละลานตามากเจ้าคะCome Back.....
bookbokstre
#19
08-03-2011 - 07:25:45

#19 bookbokstre  [ 08-03-2011 - 07:25:45 ]

ขอบคุณSound Like Weird Stories Begin...
pakkadet
#20
20-03-2011 - 17:16:37

#20 pakkadet  [ 20-03-2011 - 17:16:37 ]
ขอบคุณครับลงข้อความได้เฉพาะสมาชิก
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก