ภาคเสริมตัวแรกประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว มีชื่อว่า The Sims 3 World adventures
sauce8016
#1
04-08-2009 - 21:17:15

#1 sauce8016  [ 04-08-2009 - 21:17:15 ]
The Adventure is Near…
Take your Sims on the adventure of their lives with The Sims 3 World Adventures. Guide your Sims to acclaimed fortune—or potential doom. Take your Sims to exotic destinations to hunt for hidden treasures. Uncover new skills, experience new personality traits and garner rewards, if your Sims succeed. Explore ancient tombs in the pyramids of Egypt, master martial arts in the Far East, and discover rich culture and famous landmarks of France. Adventure is on the horizon — what will your Sims discover?

FEATURES
• Accept challenges, find treasures, discover what’s lurking in hidden caves and more.
• Explore famous landmarks in China, Egypt, and France.
• Learn new skills like photography and pursue new opportunities.
• Meet new Sims from exotic locations and share their cultures.
• Customize your Sims homes with new styles & artifacts from their adventures.
• Get $10 worth of free SimPoints for The Sims 3 Store, and additional online features to be announced.

ขอบคุณแหล่งข้อมูล

http://www.thesims3.com/community/news.html?selMonth=7&selYear=2009#-1095445728
 3783


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2009-08-04 21:22:53

sauce8016
#2
04-08-2009 - 21:24:07

#2 sauce8016  [ 04-08-2009 - 21:24:07 ]
 3785


sauce8016
#3
04-08-2009 - 21:24:14

#3 sauce8016  [ 04-08-2009 - 21:24:14 ]
 3786


Roger
#4
04-08-2009 - 21:51:28

#4 Roger  [ 04-08-2009 - 21:51:28 ]
ตายแล้วว

อลังการงานสร้าง

ไม่รู้ว่า จะมี เจย์ดี วัด เมืองไทยด้วยรึป่าว อิอิ


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2009-08-04 21:51:58

kokan
#5
04-08-2009 - 21:54:53

#5 kokan  [ 04-08-2009 - 21:54:53 ]
อยาก หั้ย มีเล่น แบบ

ออนไลน์

คิๆ


KIngPsP
#6
04-08-2009 - 22:10:37

#6 KIngPsP  [ 04-08-2009 - 22:10:37 ]
 3794


vchukkrit
#7
04-08-2009 - 22:23:06

#7 vchukkrit  [ 04-08-2009 - 22:23:06 ]
มันคืออะไรอะครับ เหมือนอยู่ในอียิปต์เลย ว่าแต่ราคาเท่าไหรครับvirus
#8
04-08-2009 - 22:43:26

#8 virus  [ 04-08-2009 - 22:43:26 ]
55+ ภาคใหม่ท่าทางจะมันส์แฮะอิอิ ไม่ได้เข้ามาบ่อยๆ ^ ^
TheKira
#9
04-08-2009 - 22:58:25

#9 TheKira  [ 04-08-2009 - 22:58:25 ]
อะลังการงานสร้างมีที่อียีป ฝรั่งเศส จีน มี 3ประเทศครับ(เขาเขียนอยู่ว่า China eyept France อิๆ)


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2009-08-04 23:00:13

maimaiphu
#10
04-08-2009 - 23:35:40

#10 maimaiphu  [ 04-08-2009 - 23:35:40 ]
ว้าววว....

หน้าเล่นมาก ๆ เลย


Alkaizer
#11
06-08-2009 - 02:57:08

#11 Alkaizer  [ 06-08-2009 - 02:57:08 ]
มีเมืองใหม่ให้สามเมืองอ่ะครับ (แสดงว่าไปตามเมืองต่างๆ ได้)
โดยจะมีเมืองที่จำลองมาจาก จีน, ฝรั่งเศส, และ อียิปต์ ครับ
(น่าเสียดายม่ะมีไทย อิอิ งั้นเดี๋ยวรอสร้างเองละกัน)


kherojj
#12
21-11-2009 - 14:41:10

#12 kherojj  [ 21-11-2009 - 14:41:10 ]
เย้ๆๆ
อยากเล่นๆ
ไปซื้อมาแล้ว อิอิ


p-o-o
#13
21-11-2009 - 14:46:00

#13 p-o-o  [ 21-11-2009 - 14:46:00 ]


แปลให้นะ

The Adventure is Near…
Take your Sims on the adventure of their lives with The Sims 3 World Adventures. Guide your Sims to acclaimed fortune—or potential doom. Take your Sims to exotic destinations to hunt for hidden treasures. Uncover new skills, experience new personality traits and garner rewards, if your Sims succeed. Explore ancient tombs in the pyramids of Egypt, master martial arts in the Far East, and discover rich culture and famous landmarks of France. Adventure is on the horizon — what will your Sims discover?

FEATURES
• Accept challenges, find treasures, discover what’s lurking in hidden caves and more.
• Explore famous landmarks in China, Egypt, and France.
• Learn new skills like photography and pursue new opportunities.
• Meet new Sims from exotic locations and share their cultures.
• Customize your Sims homes with new styles & artifacts from their adventures.
• Get $10 worth of free SimPoints for The Sims 3 Store, and additional online features to be announced.
ภาษาไทยคือ...


¡Òü¨­ÀÑÂã¡Åé…
ãªéSims ¢Í§¤Ø³º¹¡Òü¨­ÀÑ¢ͧà¢Ò·Ñé§ËÅÒÂÁÕªÕÇÔµ¡Ñº Sims 3 ¡Òü¨­ÀÑÂâÅ¡. ¹Ó·Ò§Sims ¢Í§¤Ø³à¾×èͤÇÒÁÃÇ·Õèà»Åè§àÊÕ§äªâ—ËÃ×ͤӵѴÊÔ¹ÊÒÁÒö¨Ðà»ç¹ä´é. ãªéSims ¢Í§¤Ø³à¾×èÍ»ÅÒ·ҧá»Å¡»ÃÐËÅÒ´à¾×èÍäÅèÅèÒÊÓËÃѺ·ÃѾÂìÊÁºÑµÔ«è͹àÃé¹. à»Ô´ãËéàË繤ÇÒÁªÓ¹Ò­ãËÁè, ÅѡɳкؤÅÔ¤ãËÁè»ÃÐʺ¡ÒóìáÅÐÃǺÃÇÁ ÊÐÊÁÃÒ§ÇÑÅ, ¶éÒSims ¢Í§¤Ø³·ÓÊÓàÃç¨. ÊÓÃǨËÅØÁ½Ñ§È¾à¡èÒá¡èã¹pyramids ¢Í§ÍÕÂÔ», ÈÔŻСÒõèÍÊÙéà¨éÒ¹ÒÂã¹µÐÇѹÍÍ¡ä¡Å, áÅФ鹾ºÇѲ¹¸ÃÃÁÁÑè§ÁÕáÅзÕèËÁÒ·ÕèÁÕª×èÍàÊÕ§¢Í§½ÃÑè§àÈÊ. ¡Òü¨­ÀѺ¹¢Íº¿éÒ — ÍÐäèÐSims ¢Í§¤Ø³¤é¹¾º?

¤ÇÒÁÊÒÁÒö
• ÂÍÁÃѺ¤Ó·éÒ·ÒÂ, ·ÃѾÂìÊÁºÑµÔ¡Òäé¹ËÒ, ¤é¹¾ºÍÐäÃ’s lurking 㹶éÓ«è͹àÃé¹áÅÐà¾ÔèÁàµÔÁ.
• ÊÓÃǨ·ÕèËÁÒ·ÕèÁÕª×èÍàÊÕ§㹨չ, ÍÕÂÔ», áÅнÃÑè§àÈÊ.
• àÃÕ¹ÃÙé¤ÇÒÁªÓ¹Ò­ãËÁèªÍº¡ÒöèÒÂÀÒ¾áÅл¯ÔºÑµÔµÒÁâÍ¡ÒÊãËÁè.
• ¾ºãËÁè Sims ¨Ò¡·ÕèµÑé§á»Å¡»ÃÐËÅÒ´áÅÐáªÃìÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§à¢Ò·Ñé§ËÅÒÂ.
• »ÃѺ»ÃاºéÒ¹ Sims ¢Í§¤Ø³¡ÑºÊäµÅìãËÁèáÅÐÊÔ觷ÕèÁ¹ØÉÂìÊÃéÒ§¢Õ鹨ҡ¡Òü¨­ÀÑ¢ͧà¢Ò·Ñé§ËÅÒÂ.
• ÃѺ $10 ÃҤҢͧ¿ÃÕ SimPoints ÊÓËÃѺSims 3 ÃéÒ¹, áÅФÇÒÁÊÒÁÒö·Ò§ÊÑ­­Ò³à¾ÔèÁàµÔÁà¾×èͤ×Í announไม่เล่นบอร์ดนี้แล้วน้อออ
p-o-o
#14
21-11-2009 - 14:47:37

#14 p-o-o  [ 21-11-2009 - 14:47:37 ]


เอ้ยแปลว่า

ผจญ ภัย อยู่ ใกล้ ...
เวลา Sims ของ คุณ ใน การ ผจญ ภัย ของ ชีวิต กับ The Sims 3 โลก ผจญ ภัย. คู่มือ Sims ให้ โชค รางวัล ของ คุณ หรือ การ ลงโทษ ที่ อาจ. เวลา Sims ของ คุณ เพื่อ จุดหมาย แปลก ไป ล่า สำหรับ ขุม คลัง ซ่อน. เปิด ทักษะ ใหม่ ประสบการณ์ ลักษณะ บุคลิก ใหม่ และ เก็บ รางวัล ถ้า คุณ ประสบ ความ สำเร็จ Sims. สำรวจ สุสาน โบราณ ใน ปิ รา มิด ของ อียิปต์ โท ศิลปะ การ ต่อสู้ ใน Far East และ ค้น พบ วัฒนธรรม อัน และ จุด ที่ มี ชื่อเสียง ของ ฝรั่งเศส. ผจญ ภัย อยู่ บน ขอบ ฟ้า - สิ่ง ที่ จะ Sims ของ คุณ พบ?

คุณลักษณะ
ท้าทาย • ยอมรับ พบ ขุม คลัง, ค้น พบ สิ่ง ที่ ซุ่ ม ซ่อน ใน ถ้ำ ที่ ซ่อน และ more.
• สำรวจ จุด ที่ มี ชื่อเสียง ใน ประเทศ จีน อียิปต์ และ ฝรั่งเศส.
• เรียน รู้ ทักษะ ใหม่ เช่น การ ถ่าย ภาพ และ แสวง โอกาส ใหม่.
• พบ Sims ใหม่ จาก สถาน ที่ แปลก ใหม่ และ แลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ของ พวก เขา.
• ปรับ แต่ง บ้าน เดอะ ซิ ม ส์ ของ คุณ ด้วย รูป แบบ ใหม่ และ artifacts จาก การ ผจญ ภัย ของ พวก เขา.
• รับ $ 10 มูลค่า SimPoints ฟรี สำหรับ The Sims 3 Store และ คุณลักษณะ ออนไลน์ เพิ่มเติม จะ ประกาศ.


แนะนำคำแปลที่ดีกว่า
ขอบคุณที่ช่วยส่งคำแนะนำในการแปลให้แก่กูเกิลแปลภาษา
ปรับปรุงการแปล:
ผจญ ภัย อยู่ ใกล้ ...เวลา Sims ของ คุณ ใน การ ผจญ ภัย ของ ชีวิต กับ The Sims 3 โลก ผจญ ภัย. คู่มือ Sims ให้ โชค รางวัล ของ คุณ หรือ การ ลงโทษ ที่ อาจ. เวลา Sims ของ คุณ เพื่อ จุดหมาย แปลก ไป ล่า สำหรับ ขุม คลัง ซ่อน. เปิด ทักษะ ใหม่ ประสบการณ์ ลักษณะ บุคลิก ใหม่ และ เก็บ รางวัล ถ้า คุณ ประสบ ความ สำเร็จ Sims. สำรวจ สุสาน โบราณ ใน ปิ รา มิด ของ อียิปต์ โท ศิลปะ การ ต่อสู้ ใน Far East และ ค้น พบ วัฒนธรรม อัน และ จุด ที่ มี ชื่อเสียง ของ ฝรั่งเศส. ผจญ ภัย อยู่ บน ขอบ ฟ้า - สิ่ง ที่ จะ Sims ของ คุณ พบ?คุณลักษณะท้าทาย • ยอมรับ พบ ขุม คลัง, ค้น พบ สิ่ง ที่ ซุ่ ม ซ่อน ใน ถ้ำ ที่ ซ่อน และ more.• สำรวจ จุด ที่ มี ชื่อเสียง ใน ประเทศ จีน อียิปต์ และ ฝรั่งเศส.• เรียน รู้ ทักษะ ใหม่ เช่น การ ถ่าย ภาพ และ แสวง โอกาส ใหม่.• พบ Sims ใหม่ จาก สถาน ที่ แปลก ใหม่ และ แลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ของ พวก เขา.• ปรับ แต่ง บ้าน เดอะ ซิ ม ส์ ของ คุณ ด้วย รูป แบบ ใหม่ และ artifacts จาก การ ผจญ ภัย ของ พวก เขา.• รับ $ 10 มูลค่า SimPoints ฟรี สำหรับ The Sims 3 Store และ คุณลักษณะ ออนไลน์ เพิ่มเติม จะ ประกาศ.
ไม่เล่นบอร์ดนี้แล้วน้อออ
Poomza
#15
21-11-2009 - 15:49:07

#15 Poomza  [ 21-11-2009 - 15:49:07 ]
ไงครับผมกลับมาแล้วครับ
~กลับมาจากที่ไหนเหรอ??~
กลับมาจาก Al Simhera ครับ
คราวนี้ผม รังสี ออร่า ขึ้นเลยครับ
ผมถ่ายรูปมาให้ทุกๆคนดูด้วยละ
แต่คราวนี้ร้อนจริงเลยล่ะ...แต่
เฉพาะกลางวันนะกลางคืนหนาว
แบบตัวเป็นแท่งไอติมเลยล่ะครับ
----------------------------------------
มาดูกันครับ...อุเหม่ กำลังเช็คเที่ยวบิน
ที่จะไป อียิปต์ ครับผม (ได้ไป 6 วัน)

(ขึ้นเครื่อง)......มาถึงแล้วครับผมทะเลสีฟ้าสวยเชียวล่ะ

ผ่านรูปปั้นครับ(ร้อนมั๊กๆครับ)

แม่น้ำไนล์อันยาวเลื่องชื่อ(มีปิรามิดด้วยครับ)

หา.....มีหญ้าด้วยเย้ๆไม่หิวน้ำแล้ว

จะถึงที่พักแล้วครับ

ถึงแล้วครับแคมป์ที่พัก...อันสุดจะร้อน

เง้อ...ได้ยืดเส้นยืดสายสักทีเมื่อยอยู่นาน(ร้อนนะเนี่ยเปลี่ยนชุดดีกว่า)

ไปดูเต้นท์ผมมั้ย(อย่าดูนะพูดเล่นๆกำลังแต่งตัวครับ)

เวรกรรม....ห้องน้ำหรือนี่

เราจะไปดู sphinx กันนะครับ...(ตัวผมเล็กไปเลยละ)

โอ๊ยยยยย...หิวน้ำจังเย้ยน้ำเหลือน้อยแล้วง่าอยากว่ายน้ำด้วยง่า

โอโหเมืองสวยมากๆเลย

โอ้ร้อน....ฉากหลังหรูนะ

โหววววววววว...ปิ-รา-มิด (p-y-r-a-m-i-d)

ไปถนนคนเดินดีกว่า.....

หลงอีกฮือๆๆๆ

เย้ๆไม่หลงแล้ว

เอ่อ.....หนาวววววววววมั๊กๆเลยอ่ะต้องเปลี่ยนชุดซะแล้ว
บ๊ายๆครับทุกๆคนผมตะเบ๊ะแล้วล่ะบ๊ายบาย
สวัสดีครับ  • 1

ลงข้อความได้เฉพาะสมาชิก
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก