สูตร The Sims 3 ฉบับรับปรุง เข้าใจง่าย


สูตร The Sims 3 ฉบับรับปรุง เข้าใจง่าย
Please do not post any copyrighted files in this website.
If you found any copyrighted files please report us immediately at [click]
( ห้ามแจกไฟล์มีลิขสิทธิในเว็บนี้ หากพบแจ้งมาได้ ที่นี่ )
ทวีศักดิ์
#1

#1 ทวีศักดิ์  [ 08-03-2012 - 22:01:26 ]
วิธีใช้สูตร ระหว่างอยู่ในเกมส์ ให้กด shift+ctrl+c จะมีช่องให้พิมพ์สูตรปรากฏขึ้นด้านบนครับ

1.ระวังการเว้นวรรค ต้องเว้นให้ถูกต้อง
2.อักษรตัวเล็กหรือใหญ่ถือว่าเหมือนกันหมด
3.ถ้าไม่มีช่องพิมพ์สูตรปรากฏขึ้น ให้เช็คคีย์บอร์ดว่าอยู่ในภาษาอังกฤษหรือเปล่า
4.ควรเช็กดูว่ามีโปรแกรมใดๆในเครื่องใช้คีย์ลัดโปรแกรมเดียวกันหรือไม่ โดยส่วนมากมักเป็นเพราะ CursorXP

สูตรเกม The sims 3 ภาคเสริม
สูตรโกงเงิน ได้แก่

1)Motherlode เพิ่มเงิน 50,000 §
2)kaching เพิ่มเงิน 1,000 §
3)unlockOutfits on/off ให้ซิมส์ใช้เสื้อผ้าได้ทุกอย่างที่มีในเกม เช่นพวกชุดของ npc (ใช้สูตรก่อนเข้าโหมดสร้างซิมส์หรือไปเลือกชุดที่ตู้ Debug )


**พิมพ์ testingcheatsenabled true/false สูตรโกงที่ปลดล๊อคคำสั่งพิเศษต่างๆ**
(ให้พิมพ์สูตรข้างบนนี้ก่อนที่จะพิมพ์สูตรข้างล่างนี้)

1. testingcheatsenabled true คลิกลาก เพิ่ม/ลด ค่าความต้องการของซิมส์ได้
2..shift+คลิกที่ซิมส์หรือวัตถุต่างๆในเกม เพื่อเรียกใช้คำสั่งพิเศษ
3.shift+ctrl+คลิกที่วัตถุ ระหว่างอยู่ในโหมดสร้าง เพื่อเรียกใช้ฟังชั่นพิเศษ (ภาค wa)
**สูตรอีกหลายตัวจะใช้ได้ โดยต้องเปิดสูตร testingcheatsenabled true ก่อน**


**ตู้จดหมาย**
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่ตู้จดหมาย

(พิมพ์เปิดสูตรนี้แค่ครั้งเดียวสามารถพิมพ์หลายสูตรได้เลย)

4.Make All Happy ทำให้ความต้องการทุกอย่างของซิมส์ทุกตัวในครอบครัว เพิ่มจนเต็มทันที
5.Make Needs Static ทำให้ความต้องการเพิ่มจนเต็ม และไม่ลดลงอีก
6.Make Me Know Everyone มีผลกับซิมส์ที่เลือกเล่นอยู่ ทำให้ซิมส์ตัวนั้นรู้จักซิมส์ทั้งหมู่บ้านทันที
7.Make Friends For Me มีผลกับซิมส์ที่เลือกเล่นอยู่ ทำให้ระดับความสัมพันธ์ของซิมส์ที่รู้จักเพิ่มขึ้นทันที และเพิ่มซิมส์ใหม่ๆในช่องความสัมพันธ์ด้วย
8.Force Visitor สุ่มเลือกซิมส์ให้มาที่บ้านนั้นๆ
9.Force NPC เลือก npc ให้มาที่บ้านนั้นๆ
10.Set Career เลือกอาชีพให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ เลือกได้ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง

**พื้นที่**
testingcheatsenabled true ให้กด shift+คลิกที่พื้น

11.shift+คลิกที่พื้นที่ ตรงไหนก็ได้ ซิมจะวาบหายตัวไปตรงน้น
Teleport Me Here
12.teleport ซิมส์มาที่ตำแหน่งนั้น
13.Buy on this lot เข้าโหมดซื้อในพื้นที่ๆคลิก (ต้องคลิกที่พื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช้บ้านตัวเอง)
14.Build on this lot เข้าโหมดสร้างในพื้นที่ๆคลิก (ต้องคลิกที่พื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช้บ้านตัวเอง)After patch 1.7

** ซิมส์ที่เราควบคุม+testingcheats**
testingcheatsenabled true ให้กด shift+คลิกที่ตัวซิมส์ที่เราควบคุมอยู่

15.Modify Traits for Active Sim เปลี่ยนนิสัยทั้ง 5 ให้ซิมส์ที่เล่นอยู่
16.Trigger Age Transition เพิ่มช่วงอายุให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ทันที (ถ้าใช้กับซิมส์ชรา มันจะถูกส่งไปโลกหน้า)
17.Favorite music.. เลือกเปลี่ยนเพลงโปรดให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ (เมื่อซิมส์ฟังเพลงที่ชอบ mood จะมากกว่าฟัง เพลงอื่น)
18.ลบ mood กด ctrl+คลิกที่รูป mood ที่ต้องการลบ ลบได้ทั้ง mood ทีดีและไม่ดี
19.เพิ่มคะแนน lifetime ไปที่แทบ Lifetime Happiness แล้วกด ctrl+คลิก ตรงที่ว่างระหว่างรูปหีบกับเลขคะแนน จะเพิ่มคะแนนครั้ง ละ 500

สูตรนี้ใช้ได้จริง แต่บางครั้งก็ใช้ไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ

**ซิมส์ตัวอื่น+testingcheats**
testingcheatsenabled true ให้กด shift+คลิกที่ตัวซิมส์ตัวอื่นๆ

20.Add To Active Family เพิ่มซิมส์ตัวนั้นเข้าเป็นสมาชิกครอบครัว

**ที่ทำงาน+testingcheats**
testingcheatsenabled true ให้กด shift+คลิกที่ตึกที่ซิมส์ทำงาน

21.Force All Events ให้เกมสร้าง Event ทั้งหมดของอาชีพนั้น
22.Force Event ให้เกมสุ่ม Event สำหรับอาชีพนั้น
23.Force Opportunity ให้เกมสุ่ม opportunity อาชีพให้ซิมส์

สูตรสำหรับโหมดสร้าง/ซื้อ
24.moveobjects on/off วางสิ่งของที่ไหนก็ได้ วางของอิสระ / หมุนสิงของ 360° (ไม่ต้องใส่สูตรอะไร) กด Alt
ระหว่างวางสิงของ / ตอนหยิบสิ่งของคลิกเมาส์ค้างไว้ พร้อมกด Alt แล้วเลื่อนเมาส์ไป
รอบๆ จะหมุนวัตถุได้ 360°
25.constrainFloorElevation false/true สูตรปรับระดับพื้นที่ได้โดยไม่ถูกจำกัด (เปิดสูตร false)
26.allowObjectsOnRoofs on/off วางของบนหลังคาบ้าน (ใช้คู่กับ moveobjects on) รูป wa
27.buydebug on/off (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) เปิดโหมดซื้อไอเท็มdebug ทำให้ซื้อไอเท็มพิเศษได้wa
28.enableLotLocking true/false (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ใช้เปิดโหมดล๊อคการ edit lot ได้ ใช้กับ lot ทั่วไปในหน้า edit town รูป lot ที่ล๊อคการ edit ไว้มักจะเป็น lot ของภาค wa ที่มีการสร้างกลไก หรือกับดักเอาไว้wa
29.AlwaysAllowBuildBuy true/false (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ทำให้เข้าโหมดซื้อ/สร้างได้ แม้จะมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น เช่นไฟไหม้ ขโมยขึ้นam
30.PlaceFriezes on/off สร้างชั้นลอย(foundation) บนพื้นชั้นอื่นที่ไม่ใช้พื้นดิน รูป
-เมื่อเปิดสูตรแล้วจะสร้างชั้นลอยบนพื้นดินแบบปกติไม่ได้ ต้องปิดสูตรก่อน
-ควรใส่สูตรนี้ก่อนคลิกเครื่องมือสร้างชั้นลอย am
31.RestrictBuildBuyInBuildings false/true ทำให้ใช้โหมดสร้าง/ซื้อได้ในพื้นที่ภายนอกห้องพัก สำหรับตึกของภาค LateNight
(เปิดสูตร false ปิดสูตร true)
**อ่านเพิ่มได้ วิธีสร้างอพาร์ตเมนท์ (ภาค LateNight) ln**

สูตรสำหรับถ่ายรูป/วิดีโอ
32.fadeObjects off/on ทำให้วัตถุต่างๆไม่จางลงเมื่อเลื่อนกล้องเข้าไปใกล้ๆ
33.hideHeadlineEffects on/off ปิดบอลลูนความคิดบนหัวซิมส์
34.slowMotionViz 0-8 สูตร slowmotion ทำให้ทุกอย่างในเกมเคลื่อนไหวช้าลง 0=ปกติ 8=ช้าสุด
35.maptags off/on (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ปิดไอค่อนต่างๆในฉาก map view
ปุ่ม Tab เข้าโหมดถ่ายรูป จะเลื่อนกล้องได้อิสระขึ้น โดยใช้ปุ่มเลื่อนกล้อง Q ขึ้น E ลง W หน้า S หลัง A ซ้าย D ขวา Z ซุมเข้า X ซูมออก

สูตรอื่นๆ
36.help แสดงสูตรต่างๆพร้อมวิธีใช้
37.DiscoTags on/off เปลี่ยนสีลูกศรแสดงตำแหน่งซิมส์ ให้เป็นสีกระพริบๆ รูป am
38.fullscreen on/off เล่นเกมส์แบบเต็มหน้าจอ หรือย่อหน้าจอ
39.jokePlease ให้เกมสุ่มตลกฝืดออกมา
40.resetsim ชื่อ สกุล reset ซิมส์ที่มีปัญหา เช่นค้าง จมดิน ฯลฯ
41.playsounds off/on (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ปิดเสียงทุกอย่างในเกมส์


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วิธีเล่น The Sims Social ขั้นพื้นฐาน (Facebook Version)


หลายๆคนเข้าไปเล่นในช่วงแรกๆ ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีเล่นกันสักเท่าไหร่ แต่วันนี้จะมาบอกวิธีการเล่นคร่าวๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว Thai the sims3 กันครับ


อันดับแรกคงหนีไม่พ้นเรื่่องชีวิตประจำวันของชาว Sims ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น

ความหิว สังคม
**ความสุข** ขับถ่าย สุขอนามัย
พักผ่อน ความสนุกสนาน
ซึ่งสามารถดูความต้องการของ Sims ในขณะนั้นได้ที่ปุ่มด้านล่างของจอเกมส์


ความหมายของแต่ละปุ่ม
1.หลอดความสุข ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ในทุกๆด้านของ Sims ถ้าขาดกิจวัตรประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่ง หลอดความสุขจะค่อยๆลดลง
2.สังคม คือการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆชาว Sims คนอื่นๆ
3.ความสนุก คือการได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นดนตรี เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ และเล่น Facebook (Sims ก็กด เป็นนะครับ)
4.ความหิว แน่นอนคนเราต้องมีการทานอาหาร ชาว Sims ก็ต้องทานอาหารเหมือนกัน
5.สุขอนามัย จะไปจีบสาวทั้งทีก็ต้องอาบน้ำกันหน่อย
6.การขับถ่าย ละไว้ในฐานที่เข้าใจ อิิอิ
7.การพักผ่อน ทำนู้นทำนี่มาทั้งวันก้ต้องชาร์จแบตฯกันหน่อย


แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ควรให้ Sims ทำอะไร? เราสามารถดูได้จากสีของปุ่มต่างๆ เริ่มจากสีเขียว
คือสมบูรณ์ที่่สุด และก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสี เหลือง,ส้ม,และสีแดงคือขาดการดูแล การดุแลกิจวัตรประจำวันต่างๆ ทำได้โดยการกดที่ปุ่มต่างๆตามหัวข้อได้เลยหรือกดที่สิ่งของต่างๆในบ้านก็ได้แล้วแต่ความสะดวก

เมื่อ Sims ของเรามีความสมบูรณ์และความสุขที่สุด จะเข้าสู่โหมด Inspired ในช่วงเวลานี้ถ้าเราทำงานต่างๆจะได้เงินเพิ่มขึ้นจากปกตินิดหน่อย

เงินที่ได้ในโหมดปกติได้แค่ 16 coins
ดูแลสุขภาพอีกสักหน่อยได้เงินเพิ่มตั้ง 50%เทคนิควันนี้ : ก่อนทำงานหาเงินควรดูแลความสมบูรณ์ของ Sims ให้เข้าสู่โหมด Inspired ก่อน เพื่อรับเงินโบนัสในกาน


โดย Tawisak อ้างอิงมาจาก http://www.thaithesims3.com/topic.php?topic=58821 ครับอยากแบ่งปันสิงดีๆให้คุณ...

Good Luck...มีหนังให้ดู>>>คลิก<<< (Youtube)แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2013-08-07 19:04:59

กระทู้นี้มีคนกดติดตาม 377 คน--------------------------------------------------------------------------------------
tAmmArin_Psychosi , fainanacute , 777 , annnoi565 , LazyFUN , nongkun , Mai_Cap 748 , shiphay , visionpro99 , ืภัทรานิษฐ์ , bandanan , lemonman , namkhing20 , palmbch87 , manzax2 , lnwgo007 , apidech2535 , play-2543 , b2dpriew , famasia , apidat500 , deariasnw5 , izclolipopz , mink2538 , Tonoaaonja , stepupkub , oilyonly , 3oom , fah1122334455 , deeja250 , KiTTiNz , Makrolo , tomlovemyzaza , sirinant24 , Giifke_y , chocobo555 , chonchon12 , parich , love sim , gutgot5052 , ouoop , lnwnookza005 , rayyit123 , minatoza , peng555 , jassca1997 , PandAzLinPinGz , Punim_pn , noteza1126 , Okamisa , f555 , tantanlovely , Monter_Dessert , HBR , theredtan , spiceonly , baembiw , aimaoom35 , karnnywalky , tekung001 , ahamz , fze , MinaTo , thanawan231240 , boss35241 , น้องจอย , momo-huru7123 , gphmygphmy , VanillaZeeD , draconisater , party2499 , Paonegag , kikklove1234 , gooarm , jerky , mirrorzero , uririn , meomoe , ืnou006 , Khwandfc , seen1996 , มายด์หมิว , a0831374764 , Iceshop00 , cheetzaaa , Goy8 , Laynut , minnie_soshi , suk , Tua JumpSs , kingofmaster , girlcoolza , maibank , klose306 , pantakarn , Sudnet , momemakmy , seedsuck2200 , Aventadorz , atinahp , PenguinAtivat , Nut Rock 1515 , Flower_House , QooLmii , aomziizaa , nanthasak , bmwnutto , pangeu , rinladarx , arty1001 , pksjrmg , Pranatda_kat , Ckwanjira , b_yong , issared120 , choisanghwa , Katchiie , armmra12 , fernfernz , Milddle , katzama4 , JANGYURi , kabkam , n0ngta492492 , pizzahutza , eimlove , amppam225 , mayaor999 , บิ๊ก นะจ๊ะๆ , BenzTheReliver , da vin ci , minddy1412 , junior51 , turyjung , imiceage , oattokiiz , seneca159 , zenergize , onechia99 , thanatip89 , babybam , knjade , yaya55579 , Ninnin_Prapaipan , สาวน้อยตัวกลม , alienppn , mangpornya25 , punnagun , Kam_Pong , Anntnp , Tinkz , Danal321 , aom-amm , soploypk15017002 , prawbrahunny , queenx , JoeSM , neptunesoul , lily06050 , Menthol71 , fox2006a , lolboss0369 , paqz1234 , aina0123 , _๒มิถุนา_ , kokonook , naikaycity107 , paolong , rodbenznrs , kolove , Ella_Swan , kewgar , decimoss , kukkik_simbo , wizardhae , TanYong1992 , mapanz , nam_2107 , pphang , Silmeria , meme , เนอร์วาน่า , ป่านนี่ , 3140555 , mnoi4456 , kedtapon , เบนซ์ จันทรวิมล , Chonlada081 , zzaq559 , buaza759 , mooba25 , wind1212 , bombmickey , tukta0202 , ศิริลักษณ์ ตุงคบุรี , PINK1346 , yukiii-7244 , goodday555 , MomiHo , ม นุ ษ ย์ ล่ อ ง ห น , Love-Anime_ , โอลิเวอร์ วูด , fiction99 , row , leinlitez , มุ้งมิ้ง196 , bow_rainbow , midore , benzcheerful , --๊Cutie-๊- , maver , LoveUnlimited , nongbesni123 , paipaieiei , Pooh_PH , annicka julie bacon , KIMRYOEWOOK , maiamy , nymphean , nyz , Jane Hantanong , Maychic , Ploy Natchaya , Torayaki , RiChieZ , peenut1999 , k99l99 , yayee46 , prawe13 , zimilan2545 , pleang spaw , Tabtim Naisatid , beamzazove , mkog112259 , Ploy_1407 , ฮามาซารุ มิชิตะ , u่าu123 , laliza , yafat2546 , beeandken , nmovy
--------------------------------------------------------------------------------------
kati_palm , numtanzai , bandanan , 5643happy_tongtip , lemonman , manzax2 , nongpeetsports , apidech2535 , domyalaza , play-2543 , mmemint , mink2538 , cosmake , oilyonly , GIA , 3oom , wifeseo , Maxripper , Bee_bie , tomlovemyzaza , sirinant24 , petza2541 , Giifke_y , chocobo555 , kade_ulove , loveper404 , neng102030 , chonchon12 , PJdumb , rayyit123 , Orabung , PandAzLinPinGz , dsaf , bobolove858 , maymae , TalZaa , MaeYhing , Okamisa , Winsohm_98 , NegIKung , Tarn_929 , princetarm , nutbooboo , monkeykainui , WhiTe_SatAn , Monter_Dessert , sweet_honey , tekung001 , tannyna , adisorn0011 , Violet_Lady , MinaTo , PmPo Blb , น้องจอย , miniann , Ningz , draconisater , zazaza4456 , bellaminny , kikklove1234 , kissgassy , jerky , Hello_B4BY , pployler , No security , cheetzaaa , zhifqueriz , Laynut , pampwr_spam , minnie_soshi , suk , kongkun007 , maibank , pam144 , Sudnet , dear784533 , nutchill , PenguinAtivat , Nut Rock 1515 , Aventadorz , seedsuck2200 , bmwnutto , Nonanspb , Pranatda_kat , Ckwanjira , issared120 , Alice_madness_return , fernfernz , JANGYURi , somo1993 , n0ngta492492 , eimlove , Play_HRK , mqzprs , บิ๊ก นะจ๊ะๆ , errorz , trizia , da vin ci , amppam225 , NTBOGUS , turyjung , seneca159 , onechia99 , เทพวายุ , thanatip89 , babybam , knjade , shinkansen , Naytototor , Ninnin_Prapaipan , actionbeam , IK_KY , สาวน้อยตัวกลม , alienppn , punnagun , kolokoso , Anntnp , bestspark , ifordi2543 , soploypk15017002 , JoeSM , neptunesoul , lily06050 , นายสิบติดเกม , paqz1234 , armksr125cc , pakard29 , paolong , cotton-dreamy , GpartyD , SaDza_N-GoG , kazakaze9 , kolove , Ella_Swan , kewgar , activis0174 , kukkik_simbo , TanYong1992 , mougie , vamulawr , เนอร์วาน่า , ถั่วเน่าน้อย59 , 3140555 , ploy543 , เบนซ์ จันทรวิมล , poopzaman753 , Chonlada081 , iampor , loveneay-loveneay , buaza759 , mooba25 , sutima1122 , nchinnavong , sanya607 , koonray , kookkikza , PINK1346 , I3eeza005 , yukiii-7244 , goodday555 , Mr Tan1267 , ม นุ ษ ย์ ล่ อ ง ห น , minttkl123 , row , nanchanok , simlovemstar , มุ้งมิ้ง196 , umaporn , midore , benzcheerful , PJSTEPS , --๊Cutie-๊- , sukanya18994 , LoveUnlimited , nongbesni123 , paipaieiei , lllO-Detlll , Pooh_PH , KIMRYOEWOOK , RTยิ้ม , aya_rika , maiamy , nymphean , corazonn , Jane Hantanong , xovook , yoke2545 , Torayaki , k99l99 , yayee46 , Fonnua FN , prawe13 , hetaliaivan , Tabtim Naisatid , mkog112259 , Ploy_1407 , ฮามาซารุ มิชิตะ , witch_hunny , pink191 , u่าu123 , laliza , yafat2546 , Omijungjub , nmovy


Mr-fresz
#2

#2 Mr-fresz  [ 08-03-2012 - 23:00:12 ]ขอบคุณที่มาแบ่งปันครับ. ผมว่าคนที่รู้แล้วน่าจะมีพอสมควรเลยล่ะ--------------------------------------------------------------------------------------
baiferna , Jusmin Organ , วงศ์สอาด แหม่ม , trizia , Baiteoy Pichayathida
--------------------------------------------------------------------------------------
tawanza28302 , arisaya , Jusmin Organ , Baiteoy Pichayathida


beem-bad
#3

#3 beem-bad  [ 08-03-2012 - 23:28:20 ]ทดสอบความรัก
ทดสอบ...ความรัก...ของตัวเอง
ทดสอบความเซ็กซี่ << ถ้าโกงขอให้ไม่เปนความจิง >>

เอากระดาษมาแผ่นนึงแล้วเขียน1-10
(ห้ามโกงเด็ดขาด)

1. คุณมีผมสีเข้มหรือสีอ่อน
2. ถ้าเกิดได้ไปเดท คุณจะเลือกไปกินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้
3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู, เหลือง, ฟ้าอ่อน , หรือ เขียวน้ำทะเล
4. กิจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุดระหว่าง โต้คลื่น , เสก็ต , หรือ สกี
5. ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือก

อันไหน
6. รัฐที่คุณชอบที่สุดคือรัฐใดระหว่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ
7. ในฤดูร้อนคุณจะไป ทะเล หรือ จะไปที่ๆเย็นกว่านี้
8. เกิดเดือนอะไร
9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้านหรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน
10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ


1. Pichaiyut (0)01-08-2007, 0952 [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
--------------------------------------------------------------------------------
---=====อธิษฐาน=====---

*คำตอบ*

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก
2. ไปกินข้าว2ต่อ2-โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น
3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง
4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ
5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่
6. แคลิฟอร์เนีย - คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-
เงียบ เย็น
7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และ หัวโบราน
8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น
พฤษภาคม-ใจเย็นมาก ~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฎาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม- สนุก
สนาน ~ กันยายน-เงียบ ~ ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น
(ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น
9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ
10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ!!!!!
ถ้าคุณโฟสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:

0 เวป...คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจิง
1-5 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน6เดือน
6-10 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน2อาทิตย์
11 เวปขึ้นไป.....จะเป็นจิง


beem-bad
#4

#4 beem-bad  [ 08-03-2012 - 23:28:34 ]ทดสอบความรัก
ทดสอบ...ความรัก...ของตัวเอง
ทดสอบความเซ็กซี่ << ถ้าโกงขอให้ไม่เปนความจิง >>

เอากระดาษมาแผ่นนึงแล้วเขียน1-10
(ห้ามโกงเด็ดขาด)

1. คุณมีผมสีเข้มหรือสีอ่อน
2. ถ้าเกิดได้ไปเดท คุณจะเลือกไปกินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้
3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู, เหลือง, ฟ้าอ่อน , หรือ เขียวน้ำทะเล
4. กิจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุดระหว่าง โต้คลื่น , เสก็ต , หรือ สกี
5. ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือก

อันไหน
6. รัฐที่คุณชอบที่สุดคือรัฐใดระหว่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ
7. ในฤดูร้อนคุณจะไป ทะเล หรือ จะไปที่ๆเย็นกว่านี้
8. เกิดเดือนอะไร
9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้านหรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน
10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ


1. Pichaiyut (0)01-08-2007, 0952 [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
--------------------------------------------------------------------------------
---=====อธิษฐาน=====---

*คำตอบ*

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก
2. ไปกินข้าว2ต่อ2-โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น
3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง
4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ
5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่
6. แคลิฟอร์เนีย - คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-
เงียบ เย็น
7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และ หัวโบราน
8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น
พฤษภาคม-ใจเย็นมาก ~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฎาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม- สนุก
สนาน ~ กันยายน-เงียบ ~ ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น
(ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น
9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ
10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ!!!!!
ถ้าคุณโฟสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:

0 เวป...คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจิง
1-5 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน6เดือน
6-10 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน2อาทิตย์
11 เวปขึ้นไป.....จะเป็นจิง
--------------------------------------------------------------------------------------
ใบตอง_123


คนรักthe sims
#5

#5 คนรักthe sims  [ 09-03-2012 - 00:02:48 ]

เขารู้กันตั้งนานแล้วครับ

ไม่ต้องมาตั้งซ้ำอีกก็ได้--------------------------------------------------------------------------------------
apidat500 , LookPla_HiTZz


BlackHand
#6

#6 BlackHand  [ 09-03-2012 - 00:28:00 ]เอามาครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสูตร ทำไมบอร์ดนี้ชอบตั้งกระทู้ซ้ำซากจัง


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2012-03-09 00:28:25ทวีศักดิ์
#7

#7 ทวีศักดิ์  [ 09-03-2012 - 15:19:20 ]
............ผมรู้ว่าเขารู้กันไปตั้งนานแล้ว..........

คนที่เพิ่งเล่นใหม่ ก็มี หลายคน
........คนที่เล่นมานาน รู้บ้าง ไม่รู้บ้างก็มี...........

..........ผมแค่อยากนำเสนอ ในสิ่งที่ผมตั้งใจ........

........รู้ไว้นะ.......คุณ......คนรักthe sims......และคุณ.....BlackHand........พยายามทำความเข้าใจความหมายด้วย


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2012-03-09 15:20:05


--------------------------------------------------------------------------------------
visionpro99 , spipefirepard , aindy , NAMAUN , Cherbetty , manzax2 , อิส อิส ไทยแลนด์ , apidat500 , TAR ดิสดิสบิวตี้ , atina_na , nongploy21na , tomlovemyzaza , hoon_hoon , JI BI JI BI , PukkyHaha , Light In Dark , เข้าให้ได้ , leepig , ealka , aimaoom35 , plamza757 , thanawan231240 , ะฟืฟไฟะินไ , ลูกปัด น่ารักอะ , panida somrit , sowhat6571 , LookPla_HiTZz , MAG3NTAMAtA , Moozty , Kavaei , banoffeez , boxnoon , Noodonut , Khanitta55 , maneechat , kabkam , da vin ci , natnaree0871 , imiceage , pkkp , bestspark , mayza1977 , hansijin , kukkik_simbo , mapanz , polypink , โอลิเวอร์ วูด , fiction99 , namojang , LoveUnlimited , Thanyaa , tam266 , stampkkkk , maiamy
--------------------------------------------------------------------------------------
boonyatae , hetiangle , plamza757 , ะฟืฟไฟะินไ , bigbonus100 , Khanitta55 , maneechat , nanojung2 , kabkam , ืnou006 , mayza1977 , LoveUnlimited , maiamy


HaaLulala
#8

#8 HaaLulala  [ 14-03-2012 - 18:54:19 ]ขอบคุณ สำหรับ สูตร เกมส์ ค่ะ--------------------------------------------------------------------------------------
PukkyHaha , LookPla_HiTZz
--------------------------------------------------------------------------------------
tawanza28302


kati_palm
#9

#9 kati_palm  [ 17-03-2012 - 13:47:48 ]ขอบคุณมากๆคะ

เราเพิ่งเข้ามา ยังหาสูตรไม่ค่อยเจอเลยอ่ะ
ขอบคุณจริงๆ--------------------------------------------------------------------------------------
manzax2 , boonyatae , PukkyHaha , maiamy


kati_palm
#10

#10 kati_palm  [ 17-03-2012 - 13:47:51 ]ขอบคุณมากๆคะ

เราเพิ่งเข้ามา ยังหาสูตรไม่ค่อยเจอเลยอ่ะ
ขอบคุณจริงๆ--------------------------------------------------------------------------------------
tawanza28302 , manzax2 , boonyatae
--------------------------------------------------------------------------------------
tawanza28302


wikii
#11

#11 wikii  [ 17-03-2012 - 16:41:05 ]อ่านง่ายดีจ๊ะ--------------------------------------------------------------------------------------
manzax2 , plamza757 , SEMON
--------------------------------------------------------------------------------------
SEMON


Nong Palm
#12

#12 Nong Palm  [ 20-03-2012 - 12:35:28 ]      

love my sims
โอมมี่
#13

#13 โอมมี่  [ 01-04-2012 - 07:29:38 ]
ขอบคุณค่ะ
nenill
#14

#14 nenill  [ 05-04-2012 - 19:56:33 ]อันนี้เป็นระเบียบ เข้าใจง่ายใจง่ายมากค่า--------------------------------------------------------------------------------------
manzax2


แพรกะเหมียว
#15

#15 แพรกะเหมียว  [ 05-04-2012 - 21:05:53 ]
quote : คนรักthe sims

เขารู้กันตั้งนานแล้วครับ

ไม่ต้องมาตั้งซ้ำอีกก็ได้อาจจะมีบางคนที่ไม่รู้ก็ได้นะคะ--------------------------------------------------------------------------------------
visionpro99 , manzax2 , TAR ดิสดิสบิวตี้ , boonyatae , Moozty , Noodonut , pannykitty , SEMON
--------------------------------------------------------------------------------------
MangPorJaaจมูกฉันกำลังจะพัง T0T
คนรักthe sims
#16

#16 คนรักthe sims  [ 09-04-2012 - 17:48:13 ]

งั้นผมขอโทษด้วยนะครับ--------------------------------------------------------------------------------------
lainlayer


kobie
#17

#17 kobie  [ 09-04-2012 - 21:31:01 ]ขอบคุณจร้า
visionpro99
#18

#18 visionpro99  [ 09-04-2012 - 22:15:38 ]ขอบคุณจ๊ะ

ยินดีค่ะ
heroke666
#19

#19 heroke666  [ 23-04-2012 - 10:53:46 ]19.เพิ่มคะแนน lifetime ไปที่แทบ Lifetime Happiness แล้วกด ctrl+คลิก ตรงที่ว่างระหว่างรูปหีบกับเลขคะแนน จะเพิ่มคะแนนครั้ง ละ 500
คือน่าจะต้องกดกลับสู่เมนูหลักก่อนเเล้วลองเข้าอีกทีน่าจะได้นะ--------------------------------------------------------------------------------------
aomziizaa , usangi


cimelle
#20

#20 cimelle  [ 23-04-2012 - 23:55:01 ]ขอบคุนะคะ

ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้