สูตร The Sims 3 ฉบับรับปรุง เข้าใจง่าย
ทวีศักดิ์
#1
ทวีศักดิ์
08-03-2012 - 22:01:26

#1 ทวีศักดิ์  [ 08-03-2012 - 22:01:26 ]

วิธีใช้สูตร ระหว่างอยู่ในเกมส์ ให้กด shift+ctrl+c จะมีช่องให้พิมพ์สูตรปรากฏขึ้นด้านบนครับ

1.ระวังการเว้นวรรค ต้องเว้นให้ถูกต้อง
2.อักษรตัวเล็กหรือใหญ่ถือว่าเหมือนกันหมด
3.ถ้าไม่มีช่องพิมพ์สูตรปรากฏขึ้น ให้เช็คคีย์บอร์ดว่าอยู่ในภาษาอังกฤษหรือเปล่า
4.ควรเช็กดูว่ามีโปรแกรมใดๆในเครื่องใช้คีย์ลัดโปรแกรมเดียวกันหรือไม่ โดยส่วนมากมักเป็นเพราะ CursorXP

สูตรเกม The sims 3 ภาคเสริม
สูตรโกงเงิน ได้แก่

1)Motherlode เพิ่มเงิน 50,000 §
2)kaching เพิ่มเงิน 1,000 §
3)unlockOutfits on/off ให้ซิมส์ใช้เสื้อผ้าได้ทุกอย่างที่มีในเกม เช่นพวกชุดของ npc (ใช้สูตรก่อนเข้าโหมดสร้างซิมส์หรือไปเลือกชุดที่ตู้ Debug )


**พิมพ์ testingcheatsenabled true/false สูตรโกงที่ปลดล๊อคคำสั่งพิเศษต่างๆ**
(ให้พิมพ์สูตรข้างบนนี้ก่อนที่จะพิมพ์สูตรข้างล่างนี้)

1. testingcheatsenabled true คลิกลาก เพิ่ม/ลด ค่าความต้องการของซิมส์ได้
2..shift+คลิกที่ซิมส์หรือวัตถุต่างๆในเกม เพื่อเรียกใช้คำสั่งพิเศษ
3.shift+ctrl+คลิกที่วัตถุ ระหว่างอยู่ในโหมดสร้าง เพื่อเรียกใช้ฟังชั่นพิเศษ (ภาค wa)
**สูตรอีกหลายตัวจะใช้ได้ โดยต้องเปิดสูตร testingcheatsenabled true ก่อน**


**ตู้จดหมาย**
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่ตู้จดหมาย

(พิมพ์เปิดสูตรนี้แค่ครั้งเดียวสามารถพิมพ์หลายสูตรได้เลย)

4.Make All Happy ทำให้ความต้องการทุกอย่างของซิมส์ทุกตัวในครอบครัว เพิ่มจนเต็มทันที
5.Make Needs Static ทำให้ความต้องการเพิ่มจนเต็ม และไม่ลดลงอีก
6.Make Me Know Everyone มีผลกับซิมส์ที่เลือกเล่นอยู่ ทำให้ซิมส์ตัวนั้นรู้จักซิมส์ทั้งหมู่บ้านทันที
7.Make Friends For Me มีผลกับซิมส์ที่เลือกเล่นอยู่ ทำให้ระดับความสัมพันธ์ของซิมส์ที่รู้จักเพิ่มขึ้นทันที และเพิ่มซิมส์ใหม่ๆในช่องความสัมพันธ์ด้วย
8.Force Visitor สุ่มเลือกซิมส์ให้มาที่บ้านนั้นๆ
9.Force NPC เลือก npc ให้มาที่บ้านนั้นๆ
10.Set Career เลือกอาชีพให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ เลือกได้ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง

**พื้นที่**
testingcheatsenabled true ให้กด shift+คลิกที่พื้น

11.shift+คลิกที่พื้นที่ ตรงไหนก็ได้ ซิมจะวาบหายตัวไปตรงน้น
Teleport Me Here
12.teleport ซิมส์มาที่ตำแหน่งนั้น
13.Buy on this lot เข้าโหมดซื้อในพื้นที่ๆคลิก (ต้องคลิกที่พื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช้บ้านตัวเอง)
14.Build on this lot เข้าโหมดสร้างในพื้นที่ๆคลิก (ต้องคลิกที่พื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช้บ้านตัวเอง)After patch 1.7

** ซิมส์ที่เราควบคุม+testingcheats**
testingcheatsenabled true ให้กด shift+คลิกที่ตัวซิมส์ที่เราควบคุมอยู่

15.Modify Traits for Active Sim เปลี่ยนนิสัยทั้ง 5 ให้ซิมส์ที่เล่นอยู่
16.Trigger Age Transition เพิ่มช่วงอายุให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ทันที (ถ้าใช้กับซิมส์ชรา มันจะถูกส่งไปโลกหน้า)
17.Favorite music.. เลือกเปลี่ยนเพลงโปรดให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ (เมื่อซิมส์ฟังเพลงที่ชอบ mood จะมากกว่าฟัง เพลงอื่น)
18.ลบ mood กด ctrl+คลิกที่รูป mood ที่ต้องการลบ ลบได้ทั้ง mood ทีดีและไม่ดี
19.เพิ่มคะแนน lifetime ไปที่แทบ Lifetime Happiness แล้วกด ctrl+คลิก ตรงที่ว่างระหว่างรูปหีบกับเลขคะแนน จะเพิ่มคะแนนครั้ง ละ 500

สูตรนี้ใช้ได้จริง แต่บางครั้งก็ใช้ไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ

**ซิมส์ตัวอื่น+testingcheats**
testingcheatsenabled true ให้กด shift+คลิกที่ตัวซิมส์ตัวอื่นๆ

20.Add To Active Family เพิ่มซิมส์ตัวนั้นเข้าเป็นสมาชิกครอบครัว

**ที่ทำงาน+testingcheats**
testingcheatsenabled true ให้กด shift+คลิกที่ตึกที่ซิมส์ทำงาน

21.Force All Events ให้เกมสร้าง Event ทั้งหมดของอาชีพนั้น
22.Force Event ให้เกมสุ่ม Event สำหรับอาชีพนั้น
23.Force Opportunity ให้เกมสุ่ม opportunity อาชีพให้ซิมส์

สูตรสำหรับโหมดสร้าง/ซื้อ
24.moveobjects on/off วางสิ่งของที่ไหนก็ได้ วางของอิสระ / หมุนสิงของ 360° (ไม่ต้องใส่สูตรอะไร) กด Alt
ระหว่างวางสิงของ / ตอนหยิบสิ่งของคลิกเมาส์ค้างไว้ พร้อมกด Alt แล้วเลื่อนเมาส์ไป
รอบๆ จะหมุนวัตถุได้ 360°
25.constrainFloorElevation false/true สูตรปรับระดับพื้นที่ได้โดยไม่ถูกจำกัด (เปิดสูตร false)
26.allowObjectsOnRoofs on/off วางของบนหลังคาบ้าน (ใช้คู่กับ moveobjects on) รูป wa
27.buydebug on/off (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) เปิดโหมดซื้อไอเท็มdebug ทำให้ซื้อไอเท็มพิเศษได้wa
28.enableLotLocking true/false (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ใช้เปิดโหมดล๊อคการ edit lot ได้ ใช้กับ lot ทั่วไปในหน้า edit town รูป lot ที่ล๊อคการ edit ไว้มักจะเป็น lot ของภาค wa ที่มีการสร้างกลไก หรือกับดักเอาไว้wa
29.AlwaysAllowBuildBuy true/false (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ทำให้เข้าโหมดซื้อ/สร้างได้ แม้จะมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น เช่นไฟไหม้ ขโมยขึ้นam
30.PlaceFriezes on/off สร้างชั้นลอย(foundation) บนพื้นชั้นอื่นที่ไม่ใช้พื้นดิน รูป
-เมื่อเปิดสูตรแล้วจะสร้างชั้นลอยบนพื้นดินแบบปกติไม่ได้ ต้องปิดสูตรก่อน
-ควรใส่สูตรนี้ก่อนคลิกเครื่องมือสร้างชั้นลอย am
31.RestrictBuildBuyInBuildings false/true ทำให้ใช้โหมดสร้าง/ซื้อได้ในพื้นที่ภายนอกห้องพัก สำหรับตึกของภาค LateNight
(เปิดสูตร false ปิดสูตร true)
**อ่านเพิ่มได้ วิธีสร้างอพาร์ตเมนท์ (ภาค LateNight) ln**

สูตรสำหรับถ่ายรูป/วิดีโอ
32.fadeObjects off/on ทำให้วัตถุต่างๆไม่จางลงเมื่อเลื่อนกล้องเข้าไปใกล้ๆ
33.hideHeadlineEffects on/off ปิดบอลลูนความคิดบนหัวซิมส์
34.slowMotionViz 0-8 สูตร slowmotion ทำให้ทุกอย่างในเกมเคลื่อนไหวช้าลง 0=ปกติ 8=ช้าสุด
35.maptags off/on (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ปิดไอค่อนต่างๆในฉาก map view
ปุ่ม Tab เข้าโหมดถ่ายรูป จะเลื่อนกล้องได้อิสระขึ้น โดยใช้ปุ่มเลื่อนกล้อง Q ขึ้น E ลง W หน้า S หลัง A ซ้าย D ขวา Z ซุมเข้า X ซูมออก

สูตรอื่นๆ
36.help แสดงสูตรต่างๆพร้อมวิธีใช้
37.DiscoTags on/off เปลี่ยนสีลูกศรแสดงตำแหน่งซิมส์ ให้เป็นสีกระพริบๆ รูป am
38.fullscreen on/off เล่นเกมส์แบบเต็มหน้าจอ หรือย่อหน้าจอ
39.jokePlease ให้เกมสุ่มตลกฝืดออกมา
40.resetsim ชื่อ สกุล reset ซิมส์ที่มีปัญหา เช่นค้าง จมดิน ฯลฯ
41.playsounds off/on (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ปิดเสียงทุกอย่างในเกมส์


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วิธีเล่น The Sims Social ขั้นพื้นฐาน (Facebook Version)


หลายๆคนเข้าไปเล่นในช่วงแรกๆ ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีเล่นกันสักเท่าไหร่ แต่วันนี้จะมาบอกวิธีการเล่นคร่าวๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว Thai the sims3 กันครับ


อันดับแรกคงหนีไม่พ้นเรื่่องชีวิตประจำวันของชาว Sims ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น

ความหิว สังคม
**ความสุข** ขับถ่าย สุขอนามัย
พักผ่อน ความสนุกสนาน
ซึ่งสามารถดูความต้องการของ Sims ในขณะนั้นได้ที่ปุ่มด้านล่างของจอเกมส์


ความหมายของแต่ละปุ่ม
1.หลอดความสุข ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ในทุกๆด้านของ Sims ถ้าขาดกิจวัตรประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่ง หลอดความสุขจะค่อยๆลดลง
2.สังคม คือการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆชาว Sims คนอื่นๆ
3.ความสนุก คือการได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นดนตรี เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ และเล่น Facebook (Sims ก็กด เป็นนะครับ)
4.ความหิว แน่นอนคนเราต้องมีการทานอาหาร ชาว Sims ก็ต้องทานอาหารเหมือนกัน
5.สุขอนามัย จะไปจีบสาวทั้งทีก็ต้องอาบน้ำกันหน่อย
6.การขับถ่าย ละไว้ในฐานที่เข้าใจ อิิอิ
7.การพักผ่อน ทำนู้นทำนี่มาทั้งวันก้ต้องชาร์จแบตฯกันหน่อย


แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ควรให้ Sims ทำอะไร? เราสามารถดูได้จากสีของปุ่มต่างๆ เริ่มจากสีเขียว
คือสมบูรณ์ที่่สุด และก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสี เหลือง,ส้ม,และสีแดงคือขาดการดูแล การดุแลกิจวัตรประจำวันต่างๆ ทำได้โดยการกดที่ปุ่มต่างๆตามหัวข้อได้เลยหรือกดที่สิ่งของต่างๆในบ้านก็ได้แล้วแต่ความสะดวก

เมื่อ Sims ของเรามีความสมบูรณ์และความสุขที่สุด จะเข้าสู่โหมด Inspired ในช่วงเวลานี้ถ้าเราทำงานต่างๆจะได้เงินเพิ่มขึ้นจากปกตินิดหน่อย

เงินที่ได้ในโหมดปกติได้แค่ 16 coins
ดูแลสุขภาพอีกสักหน่อยได้เงินเพิ่มตั้ง 50%เทคนิควันนี้ : ก่อนทำงานหาเงินควรดูแลความสมบูรณ์ของ Sims ให้เข้าสู่โหมด Inspired ก่อน เพื่อรับเงินโบนัสในกาน


โดย Tawisak อ้างอิงมาจาก http://www.thaithesims3.com/topic.php?topic=58821 ครับอยากแบ่งปันสิงดีๆให้คุณ...

Good Luck...มีหนังให้ดู>>>คลิก<<< (Youtube)แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2013-08-07 19:04:59
allriseelf
baboozclash24
creammy1254
มะกรูด
tinnyltony
kati_palm
numtanzai
bandanan
5643happy_tongtip
lemonman
manzax2
nongpeetsports
apidech2535
domyalaza
play-2543
mmemint
mink2538
cosmake
oilyonly
GIA
3oom
wifeseo
Maxripper
Bee_bie
tomlovemyzaza
sirinant24
petza2541
Giifke_y
chocobo555
kade_ulove
loveper404
neng102030
chonchon12
PJdumb
rayyit123
Orabung
PandAzLinPinGz
dsaf
bobolove858
maymae
TalZaa
MaeYhing
Okamisa
Winsohm_98
NegIKung
Tarn_929
princetarm
nutbooboo
monkeykainui
WhiTe_SatAn
Monter_Dessert
sweet_honey
tekung001
tannyna
adisorn0011
Violet_Lady
MinaTo
PmPo Blb
น้องจอย
miniann
Ningz
draconisater
zazaza4456
bellaminny
kikklove1234
kissgassy
jerky
Hello_B4BY
pployler
No security
cheetzaaa
zhifqueriz
Laynut
pampwr_spam
minnie_soshi
suk
kongkun007
maibank
pam144
Sudnet
dear784533
nutchill
PenguinAtivat
Nut Rock 1515
Aventadorz
seedsuck2200
bmwnutto
Nonanspb
Pranatda_kat
Ckwanjira
issared120
Alice_madness_return
fernfernz
JANGYURi
somo1993
n0ngta492492
eimlove
Play_HRK
mqzprs
บิ๊ก นะจ๊ะๆ
errorz
trizia
da vin ci
amppam225
NTBOGUS
turyjung
seneca159
onechia99
เทพวายุ
thanatip89
babybam
knjade
shinkansen
Naytototor
Ninnin_Prapaipan
actionbeam
IK_KY
สาวน้อยตัวกลม
alienppn
punnagun
kolokoso
Anntnp
bestspark
ifordi2543
soploypk15017002
JoeSM
neptunesoul
lily06050
นายสิบติดเกม
paqz1234
armksr125cc
pakard29
paolong
cotton-dreamy
GpartyD
SaDza_N-GoG
kazakaze9
kolove
Ella_Swan
kewgar
activis0174
kukkik_simbo
TanYong1992
mougie
vamulawr
เนอร์วาน่า
ถั่วเน่าน้อย59
3140555
ploy543
เบนซ์ จันทรวิมล
poopzaman753
Chonlada081
iampor
loveneay-loveneay
buaza759
mooba25
sutima1122
nchinnavong
sanya607
koonray
kookkikza
PINK1346
I3eeza005
yukiii-7244
goodday555
Mr Tan1267
ม นุ ษ ย์ ล่ อ ง ห น
minttkl123
row
nanchanok
simlovemstar
มุ้งมิ้ง196
umaporn
midore
benzcheerful
PJSTEPS
--๊Cutie-๊-
sukanya18994
LoveUnlimited
nongbesni123
paipaieiei
lllO-Detlll
Pooh_PH
KIMRYOEWOOK
RTยิ้ม
aya_rika
maiamy
nymphean
corazonn
Jane Hantanong
xovook
yoke2545
Torayaki
k99l99
yayee46
Fonnua FN
prawe13
hetaliaivan
Tabtim Naisatid
mkog112259
Ploy_1407
ฮามาซารุ มิชิตะ
witch_hunny
pink191
u่าu123
laliza
yafat2546
Omijungjub
nmovy
น้องเอิร์น ซ่า
Manfuck
eyes42525
aomzoget123
DragonrockGG
pearbooboo
muk00muk
this P
koonnick
allriseelf
baboozclash24
MP_Monza
bmw4725
mindgon012
furukawa
creammy1254
มะกรูด
fluk452
ammayza
tinnyltony
ภัทรกร

Mr-fresz
#2
08-03-2012 - 23:00:12

#2 Mr-fresz  [ 08-03-2012 - 23:00:12 ]
ขอบคุณที่มาแบ่งปันครับ. ผมว่าคนที่รู้แล้วน่าจะมีพอสมควรเลยล่ะ

tawanza28302
arisaya
Jusmin Organ
Baiteoy Pichayathida

beem-bad
#3
08-03-2012 - 23:28:20

#3 beem-bad  [ 08-03-2012 - 23:28:20 ]
ทดสอบความรัก
ทดสอบ...ความรัก...ของตัวเอง
ทดสอบความเซ็กซี่ << ถ้าโกงขอให้ไม่เปนความจิง >>

เอากระดาษมาแผ่นนึงแล้วเขียน1-10
(ห้ามโกงเด็ดขาด)

1. คุณมีผมสีเข้มหรือสีอ่อน
2. ถ้าเกิดได้ไปเดท คุณจะเลือกไปกินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้
3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู, เหลือง, ฟ้าอ่อน , หรือ เขียวน้ำทะเล
4. กิจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุดระหว่าง โต้คลื่น , เสก็ต , หรือ สกี
5. ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือก

อันไหน
6. รัฐที่คุณชอบที่สุดคือรัฐใดระหว่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ
7. ในฤดูร้อนคุณจะไป ทะเล หรือ จะไปที่ๆเย็นกว่านี้
8. เกิดเดือนอะไร
9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้านหรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน
10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ


1. Pichaiyut (0)01-08-2007, 0952 [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
--------------------------------------------------------------------------------
---=====อธิษฐาน=====---

*คำตอบ*

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก
2. ไปกินข้าว2ต่อ2-โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น
3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง
4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ
5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่
6. แคลิฟอร์เนีย - คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-
เงียบ เย็น
7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และ หัวโบราน
8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น
พฤษภาคม-ใจเย็นมาก ~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฎาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม- สนุก
สนาน ~ กันยายน-เงียบ ~ ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น
(ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น
9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ
10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ!!!!!
ถ้าคุณโฟสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:

0 เวป...คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจิง
1-5 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน6เดือน
6-10 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน2อาทิตย์
11 เวปขึ้นไป.....จะเป็นจิง
beem-bad
#4
08-03-2012 - 23:28:34

#4 beem-bad  [ 08-03-2012 - 23:28:34 ]
ทดสอบความรัก
ทดสอบ...ความรัก...ของตัวเอง
ทดสอบความเซ็กซี่ << ถ้าโกงขอให้ไม่เปนความจิง >>

เอากระดาษมาแผ่นนึงแล้วเขียน1-10
(ห้ามโกงเด็ดขาด)

1. คุณมีผมสีเข้มหรือสีอ่อน
2. ถ้าเกิดได้ไปเดท คุณจะเลือกไปกินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้
3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู, เหลือง, ฟ้าอ่อน , หรือ เขียวน้ำทะเล
4. กิจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุดระหว่าง โต้คลื่น , เสก็ต , หรือ สกี
5. ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือก

อันไหน
6. รัฐที่คุณชอบที่สุดคือรัฐใดระหว่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ
7. ในฤดูร้อนคุณจะไป ทะเล หรือ จะไปที่ๆเย็นกว่านี้
8. เกิดเดือนอะไร
9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้านหรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน
10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ


1. Pichaiyut (0)01-08-2007, 0952 [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
--------------------------------------------------------------------------------
---=====อธิษฐาน=====---

*คำตอบ*

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก
2. ไปกินข้าว2ต่อ2-โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น
3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง
4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ
5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่
6. แคลิฟอร์เนีย - คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-
เงียบ เย็น
7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และ หัวโบราน
8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น
พฤษภาคม-ใจเย็นมาก ~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฎาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม- สนุก
สนาน ~ กันยายน-เงียบ ~ ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น
(ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น
9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ
10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ!!!!!
ถ้าคุณโฟสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:

0 เวป...คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจิง
1-5 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน6เดือน
6-10 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน2อาทิตย์
11 เวปขึ้นไป.....จะเป็นจิงใบตอง_123

คนรักthe sims
#5
คนรักthe sims
09-03-2012 - 00:02:48

#5 คนรักthe sims  [ 09-03-2012 - 00:02:48 ]


เขารู้กันตั้งนานแล้วครับ

ไม่ต้องมาตั้งซ้ำอีกก็ได้

ploy2012za2
warakan123

BlackHand
#6
09-03-2012 - 00:28:00

#6 BlackHand  [ 09-03-2012 - 00:28:00 ]
เอามาครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสูตร ทำไมบอร์ดนี้ชอบตั้งกระทู้ซ้ำซากจัง


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2012-03-09 00:28:25
ploy2012za2

ทวีศักดิ์
#7
ทวีศักดิ์
09-03-2012 - 15:19:20

#7 ทวีศักดิ์  [ 09-03-2012 - 15:19:20 ]

............ผมรู้ว่าเขารู้กันไปตั้งนานแล้ว..........

คนที่เพิ่งเล่นใหม่ ก็มี หลายคน
........คนที่เล่นมานาน รู้บ้าง ไม่รู้บ้างก็มี...........

..........ผมแค่อยากนำเสนอ ในสิ่งที่ผมตั้งใจ........

........รู้ไว้นะ.......คุณ......คนรักthe sims......และคุณ.....BlackHand........พยายามทำความเข้าใจความหมายด้วย


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2012-03-09 15:20:05
boonyatae
hetiangle
plamza757
ะฟืฟไฟะินไ
bigbonus100
Khanitta55
maneechat
nanojung2
kabkam
ืnou006
mayza1977
LoveUnlimited
maiamy
ploy2012za2

HaaLulala
#8
14-03-2012 - 18:54:19

#8 HaaLulala  [ 14-03-2012 - 18:54:19 ]
ขอบคุณ สำหรับ สูตร เกมส์ ค่ะ

tawanza28302

kati_palm
#9
17-03-2012 - 13:47:48

#9 kati_palm  [ 17-03-2012 - 13:47:48 ]
ขอบคุณมากๆคะ

เราเพิ่งเข้ามา ยังหาสูตรไม่ค่อยเจอเลยอ่ะ
ขอบคุณจริงๆ


kati_palm
#10
17-03-2012 - 13:47:51

#10 kati_palm  [ 17-03-2012 - 13:47:51 ]
ขอบคุณมากๆคะ

เราเพิ่งเข้ามา ยังหาสูตรไม่ค่อยเจอเลยอ่ะ
ขอบคุณจริงๆ

tawanza28302

wikii
#11
17-03-2012 - 16:41:05

#11 wikii  [ 17-03-2012 - 16:41:05 ]
อ่านง่ายดีจ๊ะ

SEMON

Nong Palm
#12
20-03-2012 - 12:35:28

#12 Nong Palm  [ 20-03-2012 - 12:35:28 ]
      love my sims
โอมมี่
#13
01-04-2012 - 07:29:38

#13 โอมมี่  [ 01-04-2012 - 07:29:38 ]

ขอบคุณค่ะ


nenill
#14
05-04-2012 - 19:56:33

#14 nenill  [ 05-04-2012 - 19:56:33 ]
อันนี้เป็นระเบียบ เข้าใจง่ายใจง่ายมากค่า


แพรกะเหมียว
#15
แพรกะเหมียว
05-04-2012 - 21:05:53

#15 แพรกะเหมียว  [ 05-04-2012 - 21:05:53 ]

quote : คนรักthe sims

เขารู้กันตั้งนานแล้วครับ

ไม่ต้องมาตั้งซ้ำอีกก็ได้อาจจะมีบางคนที่ไม่รู้ก็ได้นะคะ

MangPorJaa
Noon Nayaka


จมูกฉันกำลังจะพัง T0T
คนรักthe sims
#16
คนรักthe sims
09-04-2012 - 17:48:13

#16 คนรักthe sims  [ 09-04-2012 - 17:48:13 ]


งั้นผมขอโทษด้วยนะครับ

Noon Nayaka

kobie
#17
09-04-2012 - 21:31:01

#17 kobie  [ 09-04-2012 - 21:31:01 ]
ขอบคุณจร้า


visionpro99
#18
09-04-2012 - 22:15:38

#18 visionpro99  [ 09-04-2012 - 22:15:38 ]
ขอบคุณจ๊ะ


heroke666
#19
23-04-2012 - 10:53:46

#19 heroke666  [ 23-04-2012 - 10:53:46 ]
19.เพิ่มคะแนน lifetime ไปที่แทบ Lifetime Happiness แล้วกด ctrl+คลิก ตรงที่ว่างระหว่างรูปหีบกับเลขคะแนน จะเพิ่มคะแนนครั้ง ละ 500
คือน่าจะต้องกดกลับสู่เมนูหลักก่อนเเล้วลองเข้าอีกทีน่าจะได้นะ


cimelle
#20
23-04-2012 - 23:55:01

#20 cimelle  [ 23-04-2012 - 23:55:01 ]
ขอบคุนะคะลงข้อความได้เฉพาะสมาชิก
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก