ข้อมูล Alchemy Skill
Libra
#1
20-09-2012 - 00:11:08

#1 Libra  [ 20-09-2012 - 00:11:08 ]

ฝากกระทู้ วิธีเป็นแม่มด แฟรี่ มนุษย์หมาป่า ซอบบี้ เจาะลึกสกิลแม่มด แฟรี่การเรียนรู้ทักษะ Alchemy


สามารถเรียนรู้ทักษะได้สองวิธีคือ
1.เรียนจาก Aleister's Alchemy Station โดยใช้คำสั่ง Research Alchemy, Mix Elixir(ซื้อได้จาก Buy Mode > Entertrainment > Hobbies & Skill)
2.เรียนจากหนังสือ Alchemy Vol 1,2,3 (ซื้อได้จาก Bookstore)
เมื่อมีทักษะมากขึ้นก็จะสามารถผลิตยาได้หลากหลายชนิดมากขึ้น ซึ่งยาแต่ละชนิดนั้นจะมีสรรพคุณต่างกัน สามารถดูรายละเอียดยาได้จากหัวข้อ Alchemy Recipe List

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การเรียนรู้สูตรยาใหม่ ๆ


ถ้าหากติดภาคเสริมครบทุกภาคจะมีสูตรยาทั้งหมด 44 ชนิด สามารถเรียนรู้สูตรยาได้สองวิธีคือ
1.เรียนจาก Aleister's Alchemy Station โดยใช้คำสั่ง Research Alchemy
2.เรียนจากหนังสือ มีทั้งหมด 7 เล่ม สามารถซื้อได้จาก Bookstore เมื่อเรียนรู้เสร็จแล้วหนังสือจะหายไป

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alchemy Recipes List

Level 1

Flask of Sleep

ส่วนผสม Any Mushroom
ผล ลดความต้องการ Energy ให้เหลือ 1/3 ถ้าหากความต้องการ Energy ต่ำจะทำให้ Sim หลับทันที
ราคาขาย $27

Invigorating Elixir

ส่วนผสม Wolfsbane
ผล เพิ่มความต้องการ Energy
ราคาขาย $20

Vial of Bliss

ส่วนผสม Any Food Ingredient
ผล เพิ่มความต้องการ Fun และ Social
ราคาขาย $16

Ad Nauseum

ส่วนผสม Any Insect
ผล Moodlet Nauseous ส่งผลให้ Sim อาเจียน
ราคาขาย $16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Level 2

Cure Elixir

ส่วนผสม Red Valerian Root, Mandrake Root
ผล ลบ Moodlet Toadified!, Pestilence Plague, Zombified!, Tragic Clown
ราคาขาย $28

Flask of Angry Bees

ส่วนผสม Beeswax, Honey
ผล ทำให้ Sim โดนผึ้งต่อได้รับ Moodlet Bee Attack
ราคาขาย $64

Jar of Friendship

ส่วนผสม Red Valerian Root
ผล ใช้กับ Sim คนอื่น เพิ่มความสัมพันธ์ ประมาณ 1/5 หลอด
ราคาขาย $14

Jar of Discord

ส่วนผสม Mandrake Root
ผล Moodlet Upset
ราคาขาย $18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Level 3

Zombification

ส่วนผสม Mandrake Root, Any Mushroom, Any Insect
ผล Moodlet Zombified! กลายเป็น Zobie 2 วัน
ราคาขาย $62

Melancholy Serum

ส่วนผสม Mandrake Root, Any Fish
ผล ลดความต้องการ Fun และ Social
ราคาขาย $33

Vampiric Sunscreen

ส่วนผสม Any Metal, Any Insect
ผล ครีมกันแดดสำหรับ Vampire Moodlet Sparkly! ป้องกันการเกิด Moodlet ด้านลบเมื่อ Vampire โดนแดด
ราคาขาย $87

Vial of Enlightenment

ส่วนผสม Any Mushroom, Any Gem or Gem Powder
ผล *
ราคาขาย $68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Level 4

Large and In Charge

ส่วนผสม Wolfsbane Flower, Links
ผล ทำให้ Sim อ้วนขึ้น
ราคาขาย $60

Essence of Magic

ส่วนผสม Honey, Any Mushroom
ผล เพิ่มค่า Magical Power สำหรับ Witch, Fairy
ราคาขาย $48

Skill Booster

ส่วนผสม Red Valerian Root, Any Gem or Gem Powder
ผล เพิ่มค่าทักษะแบบสุ่ม
ราคาขาย $104

Lean and Mean

ส่วนผสม Wolfsbane Flower, Apple
ผล ทำให้ Sim ผอมลง
ราคาขาย $60

Vial of Potent Bliss

ส่วนผสม Any Food Ingredient, Red Toadstools
ผล เพิ่มความต้องการ Social จนเต็ม
ราคาขาย $45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Level 5

Potent Melancholy Serum

ส่วนผสม Mandrake Root, Any Fish, Spotlight Mushrooms
ผล ลดความต้องการ Fun จนหมด, Moodlet Uber Melancholy ทำให้ความต้องการ Fun ไม่ลด
ราคาขาย $159

Procreation Elixir (เรียนจากหนังสือ)

ส่วนผสม Wolfsbane Flower, Red Toadstools
ผล *
ราคาขาย $167

Flask of Potent Sleep

ส่วนผสม Any Mushroom, Red Toadstools
ผล ลดความต้องการ Energy จนหมด, Moodlet Chloroformed ทำให้ความต้องการ Energy ไม่ลด
ราคาขาย $90

Personality Adjuster

ส่วนผสม Red Valerian Root, Monarch Butterfly
ผล เปลี่ยนนิสัยของ Sim แบบสุ่ม
ราคาขาย $246

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Level 6

Liquid Job Booster (เรียนจากหนังสือ)

ส่วนผสม Smoky Quartz, Spotlight Mushrooms
ผล Moodlet Jobtastic! ทำให้ค่า Performance ของอาชีพเพิ่มขึ้นเยอะกว่าปกติ
ราคาขาย $252

Jar of Potent Friendship

ส่วนผสม Red Valerian Root, Beeswax
ผล ใช้กับ Sim คนอื่น เพิ่มความสัมพันธ์เต็มหลอด, Moodlet Brightened Day
ราคาขาย $328

Potent Invigorating Elixir

ส่วนผสม Wolfsbane Flower, Spotlight Mushrooms
ผล เพิ่มความต้องการ Energy จนเต็ม, Moodlet Potently Invigorated ทำให้ความต้องการ Energy ไม่ลด
ราคาขาย $257

Jar of Potent Discord

ส่วนผสม Mandrake Root, Beeswax
ผล ใช้กับ Sim คนอื่น ลดความสัมพันธ์หมดหลอด, Moodlet Upset
ราคาขาย $268

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Level 7

Vial of Potent Enlightenment (เรียนจากหนังสือ)

ส่วนผสม Any Mushroom, Emerald, Red Toadstools
ผล *
ราคาขาย $295

Bottled Vampire's Bite

ส่วนผสม Red Valerian Root, Bloodstone, Vampire Fish
ผล กลายเป็น Vampire
ราคาขาย $1,475

Opposite Personality

ส่วนผสม Toad, Any Metal, Mycenas
ผล เปลี่ยนนิสัยของ Sim ทั้งหมดให้กลายเป็นนิสัยที่ตรงกันข้าม เช่น Brave/Coward, Good/Evil, Lucky/Unlucky
ราคาขาย $295

Potent Cure Elixir

ส่วนผสม Wolfsbane Flower, Glow Orbs, Ruby
ผล ลบ Moodlet Toadified!, Pestilence Plague, Zombified!, Tragic Clown, เปลี่ยนพวก Supernatural ให้กลายเป็น Sim ปกติ
ราคาขาย $664

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Level 8

Potent Personality Adjuster (เรียนจากหนังสือ)

ส่วนผสม Red Valerian Root, Monarch Butterfly, Glow Orbs
ผล เปลี่ยนนิสัยทั้งหมดของ Sim แบบสุ่ม
ราคาขาย $432

Bottled Curse of the Lycan

ส่วนผสม Wolfsbane Flower, Moonstone, Silver
ผล กลายเป็น Werewolf
ราคาขาย $1,937

Clone Drone

ส่วนผสม Any Metal, Luminous Salamander, Diamond
ผล โคลน Sim มีลักษณะนิสัย อายุ หน้าตา ความชอบ ชื่อ เครื่องแต่งกาย เหมือนผู้ใช้ยา ร่างโคลนนี้จะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสมาชิกในครัวเรือน/ครอบครัว ถ้าอยากให้มาอยู่บ้านเดียวกันต้องชวนให้เข้ามาอยู่ด้วยหรือแต่งงาน
ราคาขาย $856

Bottled Simbot Converter

ส่วนผสม Iron, Gold, Palladium
ผล กลายเป็น Simbot
ราคาขาย $1,862

Age of Instant

ส่วนผสม Royal Purple Butterfly, Any Fish, Red Valerian Root
ผล เพิ่มอายุ Sim ทำให้เปลี่ยนช่วงวัยในทันที
ราคาขาย $462

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Level 9

Fountain of Youth Elixir (เรียนจากหนังสือ)

ส่วนผสม Tanzanite, Green Swallowtail Butterfly, Any Mushroom
ผล รีเซ็ตอายุ Sim ทำให้มีอายุยืนขึ้นกว่าเดิม
ราคาขาย $597

Potent Zombification (เรียนจากหนังสือ)

ส่วนผสม Mandrake Root, Glow Orbs, Rhinoceros Beetle
ผล กลายเป็น Zobie ถาวร
ราคาขาย $655

Vial of Bottled Genie

ส่วนผสม Firefly pratinus, Firefly caeruleus, Firefly purpureus
ผล กลายเป็น Genie
ราคาขาย $2,039

Potent Skill Booster

ส่วนผสม Red Valerian Root, Any Gem or Gem Powder, Mycenas
ผล *
ราคาขาย $554

Bottled Witches' Brew

ส่วนผสม Toad, Light Beetle, Moonstone
ผล กลายเป็น Witches
ราคาขาย $1,964

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Level 10

Wish Enhancing Serum

ส่วนผสม Red Admiral Butterfly, Any Gem or Gem Powder, Any Mushroom
ผล Moodlet Wish Master ทำให้ได้รับค่า Lifetime Happiness เป็น 2 เท่าเมื่อทำตามความปรารถนาสำเร็จ
ราคาขาย $1,238

Origin of the Tragic Clown (เรียนจากหนังสือ)

ส่วนผสม Any Insect, Mycenas, Tragic Clownfish
ผล Moodlet Tragic Clown ทำให้กลายเป็น Tragic Clown เมื่อ Tragic Clown อยู่ในพื้นที่เดียวกับ Sim คนอื่น Sim คนอื่นเกิด Moodlet It's Just So Tragic (คลิกที่นี่ เพื่อดูรูป Tragic Clown )
ราคาขาย $836

Midas Touch

ส่วนผสม Gold, Yellow Sapphire, Luminous Salamander
ผล Moodlet Golden! ทำให้ Sim สามารถใช้คำสั่ง Midas Touch กับ Sim คนอื่นและสิ่งของบางชนิด ถ้าใช้กับ Sim ผู้ถูกเสกจะได้รับ Moodlet Heart Of Gold และทำให้กลายเป็นรูปปั้นสีทองไม่สามารถทำอะไรได้จนกว่า Moodlet นี้จะหมด ถ้าใช้กับสิ่งของจะทำให้ของสิ่งนั้นกลายเป็นสีทองถาวรและสามารถขายได้ราคาแพงขึ้น (คลิกที่นี่ เพื่อดูผลจาก Midas Touch)
ราคาขาย $1,627

Bottled Blessing of the Fae

ส่วนผสม Red Toadstools, Sunstone, Fairy Damsel
ผล กลายเป็น Fairy
ราคาขาย $2,114

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2012-09-20 00:13:23
มะกรูด
lambretz
jmaeszimi
wan54501
glouy
lolipopkids
mangegin
nuyawk
amegina
Amfetameen
editplus
MEANturbulents
Err_Silent
monkeykainui
tzuma
merlinda
PoRPaE FuNnY
Sim_SNSD
manny21
vchukkrit
Sittisak
otajetcastle
J-Jame
Partcha
pc_l_py
BunnieZ
pee60213
dodd1234
roewit
domyalaza
truelight
HUGKOON
KooLz
shut123
nutbooboo
qwerty779
Amankris777
nat65
Nong_Preaw
nanvotu
tomoyo414141
mageworlds
markiiz
boom2321
thaiwebon
Linzear
funny1155
Jane2010
up2p
GG-7
pizza2011
Pooh_PH
sonicboom
kanengthesims
มายเดียร์
Jumping
PlaNuk
iDos nn
Prueksa12
JaaJane
GODTING
Anniie_Autumn
auiHP
Hydrenyere
tumtumtu
yutida
noomu
zionkeys
มะกรูด
angle4devil

wan54501
#2
20-09-2012 - 01:33:36

#2 wan54501  [ 20-09-2012 - 01:33:36 ]
Thxx


monkeykainui
#3
20-09-2012 - 08:59:17

#3 monkeykainui  [ 20-09-2012 - 08:59:17 ]


ช่วยเสริมนะครับ

Vial of enlightenment : ซิมส์ที่ดื่มไปแล้วนั้นเข้านอน จะเพิ่ม skill ให้แบบสุ่ม 1 skill ( อาจจะไม่เลเวลอัพ แต่เพิ่มแน่ ๆ )
Vial of potent enlightenment : แบบเดียวกัน แต่เยอะกว่า
Vial of Procreation : ดื่มแล้วเพิ่มโอกาสได้ twins , triplet ( เหมือน reward fertility treatment หรือพรจาก genie )

Libra

mercedes_benz-gb
#4
20-09-2012 - 09:32:41

#4 mercedes_benz-gb  [ 20-09-2012 - 09:32:41 ]
สุดยอด


nuyawk
#5
20-09-2012 - 17:30:16

#5 nuyawk  [ 20-09-2012 - 17:30:16 ]โฮก ขอบคุณค่า กำลังมึนเลย @w@อยากเปลี่ยนรูปโปร -3-
Amfetameen
#6
20-09-2012 - 19:33:22

#6 Amfetameen  [ 20-09-2012 - 19:33:22 ]ขอบคุณมากเลยค่ะหาอยู่พอดี


editplus
#7
20-09-2012 - 21:13:23

#7 editplus  [ 20-09-2012 - 21:13:23 ]
ขอบคุณมากคับ ตามสูบข้อมูล น้ำยา Vial of Enlightenment ผมได้ทดลองใช้แล้วคับ มันจะให้ mood ตามรูปนี้
ผลคือสุ่มเพิ่มทักษะเวลานอนหลับคับ


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2012-09-20 22:41:13
Libra

Mypetza
#8
21-09-2012 - 09:13:36

#8 Mypetza  [ 21-09-2012 - 09:13:36 ]
ขอบคุณมากๆๆเลยครับกลับมาเลยอีกครั้ง หลังจากหายไปนาน
โอมมี่
#9
21-09-2012 - 09:15:49

#9 โอมมี่  [ 21-09-2012 - 09:15:49 ]

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ค่ะ


bhus
#10
21-09-2012 - 12:07:58

#10 bhus  [ 21-09-2012 - 12:07:58 ]
เจ๋งง่ะ ขอบคุณน๊า[ Kid x Law ]
Nutjung
#11
21-09-2012 - 14:37:31

#11 Nutjung  [ 21-09-2012 - 14:37:31 ]
Firefly pratinus นี่มันต้นอะไรหาจากไหนเรอะครับ


aQuamarine
#12
21-09-2012 - 14:48:53

#12 aQuamarine  [ 21-09-2012 - 14:48:53 ]
quote : Nutjung

Firefly pratinus นี่มันต้นอะไรหาจากไหนเรอะครับ

มันไม่ใช่ต้นไม้อ่ะจ่ะ มันคือหิ่งห้อย แมลงอ่ะจ่ะ หาจับได้ทั่วไป นานๆโผล่ทีจ่ะ :))

Nutjung
Libra

singhabeers
#13
21-09-2012 - 15:48:33

#13 singhabeers  [ 21-09-2012 - 15:48:33 ]
ได้ความรู้ใหม่อีกแล้ว ขอบคุณค่ะ


manny21
#14
21-09-2012 - 17:19:11

#14 manny21  [ 21-09-2012 - 17:19:11 ]

ได้ความรู้อีกแล้ว ขอบคุณครับผม-*M21*-
Onel_Band_Love
#15
21-09-2012 - 21:33:17

#15 Onel_Band_Love  [ 21-09-2012 - 21:33:17 ]
โอ้วว THANk


lnwflookza
#16
21-09-2012 - 21:56:08

#16 lnwflookza  [ 21-09-2012 - 21:56:08 ]
ขอบคุณครับ


otajetcastle
#17
22-09-2012 - 02:38:23

#17 otajetcastle  [ 22-09-2012 - 02:38:23 ]
ขอบคุณนะครับ
รอกระทู้เรื่องนี้พอดีเลย
BunnieZ
#18
22-09-2012 - 17:39:37

#18 BunnieZ  [ 22-09-2012 - 17:39:37 ]
ขอบคุณสำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับ


Sittisak
#19
22-09-2012 - 22:23:02

#19 Sittisak  [ 22-09-2012 - 22:23:02 ]
Sunstone หาไม่เจอเลยคับ TT ช่วยแนะวิธีหน่อย ขอบคุณล่วงหน้าคับ


Libra
#20
23-09-2012 - 00:55:48

#20 Libra  [ 23-09-2012 - 00:55:48 ]

quote : Sittisak

Sunstone หาไม่เจอเลยคับ TT ช่วยแนะวิธีหน่อย ขอบคุณล่วงหน้าคับ

ใช้ Lifetime Rewards ที่มีชื่อว่า Collection Helper ในการช่วยหา
หรือไม่ก็ใช้มนุษย์หมาป่าหาโดยใช้คำสั่ง Hunt for Gem

quote :
Werewolf Abilities
เป็น Hidden Skill มีเพียง Werewolf เท่านั้นที่สามารถฝึกฝนและใช้ทักษะนี้ได้ ยิ่งมี lv. มากก็จะสามารถปลดล๊อกลูกเล่นใหม่ ๆ สามารถค้นหาของได้มากขึ้นสูงสุด 4 ชิ้นต่อการหา 1 ครั้ง และช่วยลดโอกาศหาของไม่สำเร็จ การเพิ่ม lv. สกิลทำได้โดยการใช้คำสั่ง Hunt
lv.0 From Pack , Hunt Solo , Hunt With Pack , Howl at the Moon
lv.1 Cursed Bite
lv.2 Hunt for... , Hunt With Pack for...
lv.3 Resist Transform When Angry
lv.4 Full Potential
  • 1
  • 2

ลงข้อความได้เฉพาะสมาชิก
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก